Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen en onverwachte, hoge kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. U vraagt bijzondere bijstand aan bij de gemeente.

Omschrijving

Bijzondere bijstand is bedoeld voor noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Misschien maakt u kosten voor een advocaat (rechtsbijstand). Het kan ook zijn dat uw kind een computer nodig heeft voor school, dan kunt u ook in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (minimabeleid). Heeft u dit soort bijzondere kosten? Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen zoals uw huis, auto en spaargeld.

Aanvragen

U neemt het volgende mee:

  • bewijs van inkomsten uit werk of uitkering
  • bewijs van uw vermogen
  • geldig identiteitsbewijs
  • rekening van de kosten

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U heeft een laag inkomen en weinig vermogen.
  • U kunt de bijzondere kosten niet zelf betalen.
  • Uw kosten zijn noodzakelijk.
  • Uw kosten zijn ontstaan door bijzondere omstandigheden. U kunt dus geen bijzondere bijstand aanvragen voor normale kosten als dagelijkse boodschappen en huur.
  • U heeft geen recht op een andere uitkering of toeslag.
  • De kosten zijn verbonden aan Nederland.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

De gemeente hanteert richtprijzen bij het bepalen van de hoogte van de bijzondere bijstand.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U kunt telefonisch of via e-mail een formulier bijzondere bijstand opvragen.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie