Behoud en herstel historisch Koetshuis RijswijkBuiten gewaarborgd

Voor de gemeente Rijswijk, Stadsherstel Den Haag en Omgeving is 2023 met een feestelijke eigendomsoverdracht begonnen. Stadsherstel heeft het voormalige Koetshuis aan de Sionsweg 42-44 overgenomen van de gemeente Rijswijk. Daarmee zetten gemeente Rijswijk en Stadsherstel zich samen in voor het herstel en behoud van het historisch Koetshuis in RijswijkBuiten.

Haalbaarheid van plannen bevestigt

Het Koetshuis was tot eind 2022 in handen van gemeente Rijswijk. In 2018 is het pand door de gemeente aangekocht met als doel om het historische pand te behouden. Voor eventueel herstel en behoud zijn aanzienlijke investeringen nodig. Daarom heeft de gemeente Rijswijk afgelopen jaren gezocht naar een partij die dit Rijswijkse cultureel erfgoed in stand wil houden en wil exploiteren. In maart 2022 ondertekenden de gemeente Rijswijk en Stadsherstel een intentieovereenkomst om samen de haalbaarheid van het behoud en herstel van het Koetshuis met een (gedeeltelijk) maatschappelijke invulling te onderzoeken. Met als uiteindelijk doel dat Stadsherstel de eigenaar wordt van het pand. Zij hebben ruime ervaring in restauratie en herbestemming van cultureel erfgoed.

Wethouder van de Laar (RijswijkBuiten): “Het koetshuis is een historisch pand dat belangrijk is voor de identiteit van de buurt én van Rijswijk als geheel. Maar het gebouw is helemaal vervallen. Het is daarom prachtig dat een ervaren partij als Stadsherstel zich over dit pand wil ontfermen. Met hun kennis en ervaring weet ik zeker dat ze er weer een waardevolle plek van kunnen maken.” Met de verkoop van het pand wordt de haalbaarheid van het behoud en herstel van het historische Koetshuis onderstreept. Stadsherstel voert de komende tijd nader onderzoek uit en bereidt een restauratie voor. Het streven is dat het Koetshuis een maatschappelijke bestemming krijgt. Stadsherstel zal de omgeving betrekken om hierover mee te denken. In de loop van het jaar ontvangen omwonenden meer informatie.

Rijke historie

Het koetshuis is het behouden waard gebleken. In de 15e eeuw stond op de huidige locatie van het Koetshuis en het aangrenzende Hof van Sion het belangrijkste klooster van Holland ‘Sancta Maria in Monte Sion’. In de 16e eeuw werd dit klooster afgebroken, waarna in de 17e eeuw Buitenplaats Sion werd gebouwd op de locatie van het vroegere klooster. Het Koetshuis maakte ooit onderdeel uit van deze buitenplaats. 

Uit onderzoek van Stadsherstel blijkt dat het gebouw met zekerheid halverwege de 17e eeuw is gebouwd, om precies te zijn tussen 1655 en 1657. Het is ook duidelijk zichtbaar dat omstreeks 1800 het gebruik ervan is veranderd van koetshuis naar twee eenvoudige woonhuizen. Gemeente Rijswijk en Stadsherstel staan nu met elkaar voor de belangrijke opgave om na een grondige duurzame restauratiebeurt een derde bestemming aan het gebouw te geven. Uitgangspunt bij de restauratie is het in beeld brengen van de geschiedenis van de buitenplaats Sion waar deze plek mede haar naam aan dankt en het in beeld brengen van de functie van het historische Koetshuis tussen de 17e en 19e eeuw. Passend bij de duurzame nieuwbouwwijk RijswijkBuiten, waar het Koetshuis ligt, speelt ook duurzaamheid bij de restauratie een belangrijke rol.

Directeur Lilian Kusters van Stadsherstel: “We zijn blij met de verwerving van dit nieuwe Stadsherstel-pand en al druk doende met een restauratie- en herbestemmingsplan. We gaan dit enig overgebleven gebouw van de verdwenen buitenplaats Sion te Rijswijk in ere herstellen met deskundige partners. De gemeente Rijswijk bedank ik voor het in ons gestelde vertrouwen.”

ethouder Armand van de Laar (gemeente Rijswijk) en directeur Lilian Kusters (Stadsherstel Den Haag en omgeving) bij het historische Koetshuis (foto: Erwin Dijkgraaf).
Wethouder Armand van de Laar (gemeente Rijswijk) en directeur Lilian Kusters (Stadsherstel Den Haag en omgeving) bij het historische Koetshuis (foto: Erwin Dijkgraaf)