Archeologische vondst gerestaureerd

Tijdens een opgraving in Eikelenburg is in 2011 een mooie vondst gedaan. Het gaat om een fibula (mantelspeld) uit de Romeinse Tijd (1e-3e eeuw na Chr.). Tijdens de opgraving was het niet meer dan een onooglijk brokje zwaar aangetast metaal. Een voorwerp viel hier niet meer in te herkennen.

In opdracht van de Gemeente Rijswijk is deze bijzondere fibula bij Restauratieatelier Restaura gerestaureerd. Er is eerst een röntgenopname gemaakt. Pas toen bleek eigenlijk wat in het brokje roest verstopt zat: een fibula met jachtscène. De volgende stap was het voorzichtig ontdoen van alle roestlagen en het verder restaureren. Het eindresultaat is een bronzen fibula, met ingelegde glaspasta. Het toont een jachtscene waarbij een hond een hert aanvalt.

In opdracht van AM Grondbedrijf BV 2011 groef het archeologisch team van de gemeente Rijswijk een (deel van een) nederzetting op. Deze dateert uit de Romeinse Tijd. Het bevindt zich direct aan de zuidzijde van de Sir Winston Churchilllaan in de nieuwe woonwijk Eikelenburg. Op ongeveer dezelfde plek als de Sir Winston Churchilllaan lag er in de Romeinse Tijd een belangrijke doorgaande weg, met aan de zuidzijde het zogeheten ‘Kanaal van Corbulo’. Dit kanaal werd in de 1e eeuw gegraven als vaarweg tussen de Maasmonding en de Oude Rijn. De nederzetting moet zo’n beetje pal tegen dit kanaal hebben gelegen.  Het betreft een inheems-Romeinse nederzetting met duidelijke, typisch Romeinse invloeden in vooral de materiële cultuur. Een voorbeeld is dat naast inheems aardewerk ook geïmporteerd Romeins aardewerk wordt gevonden. Ook de fibula is een geïmporteerd stuk. Wat betreft datering van de bewoningssporen is geen scherpe datering te geven. Voor de datering van de nederzetting gaat men voorlopig uit van 1e-3e eeuw na Chr. De fibula zelf is zeer waarschijnlijk wel nauwkeuriger te dateren, maar dat onderzoek is nog niet afgerond. Na het afsluiten van het veldwerk is begonnen met de verwerking van de vele gegevens. Dit is een arbeidsintensief onderzoek waar nog wel enige tijd aan gewerkt zal worden.

foto

Van links naar rechts op de foto's:

  1. De roestklomp kort na de opgraving. Er is niets meer herkenbaar (foto: Stichting Restaura, restauratieatelier)
  2. De fibula na restauratie (foto: Stichting Restaura, restauratieatelier)
  3. De röntgenfoto (foto: Stichting Restaura, restauratieatelier)