Toekomstplannen Havenkwartier ter inzage

Het Havenkwartier betekent een toekomstig uniek stadsdeel waar zo’n 2500 woningen komen. Om het bedrijventerrein te veranderen naar een werk-woonwijk zijn ontwerpbestemmingsplannen nodig. De komende tijd ligt een aantal nieuwe plannen ter inzage en is er de mogelijkheid op de plannen te reageren. 

In de periode 2018 – 2023 werden de kluswoningen aan de Koopmansstraat 1, bedrijventerrein Harbour Village opgeleverd. Ook is het voormalig kantorengebouw aan de Burgemeester Elsenlaan 321 veranderd in 142 appartementen (oplevering in voorjaar 2024). Nu liggen er een aantal nieuwe plannen ter inzage.

Havenmeester
Belangrijkste verandering in het bestemmingsplan is dat het nu leegstaande kantoor plaatsmaakt voor wonen en werken. Op deze locatie komen in de toekomst ± 195 woningen en ± 300 m2 commerciële ruimten. Parkeren is mogelijk op locatie Steenplaetstraat 6.
Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan 15-12-2023

Urban Parks
Het leegstaande kantoor is inmiddels gesloopt. Wonen en werken in Urban Parks wordt mogelijk dankzij de komst van ± 600 appartementen en ± 4.400 m2 bedrijvigheid. Parkeren kan met ± 220 parkeerplaatsen op de locatie zelf en de overige parkeerplaatsen in de parkeerhub.
Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan 15-12-2023

Informatieavond Havenmeester & Urban Parks op 15 januari

Op maandag 15 januari kunt u van 19.00 uur tot 20.30 uur tijdens een informatieavond met vragen over de plannen Havenmeester en/ of Urban Parks terecht. U bent welkom in het Huis van de Stad Rijswijk (Generaal Spoorlaan 2) . Hier zijn medewerkers van de projectontwikkelaars en gemeente Rijswijk aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Aanmelden voor de avond is niet nodig en u kunt binnenlopen wanneer u wilt.

Betonmortelcentrale

De functie “betonmortelcentrale” verdwijnt uit het bestemmingsplan. Zo blijft de bestemming van dit gebied “bedrijventerrein met milieucategorie 3.2”. In de loop van 2024 volgt de procedure volgens de nieuwe Omgevingswet om het leegstaande terrein de toekomstige bestemming voor het nieuwbouwproject De Waterman toe te kennen.

Heeft u vragen over de wijziging in het bestemmingsplan Betonmortelcentrale? Mail uw vraag naar havenkwartier@rijswijk.nl.

Publicatiedatum ontwerpbestemmingsplan 22-12-2023

Plannen inzien en reactie geven

Vanaf de publicatiedatum kunt u zes weken de plannen inzien in het Huis van de Stad Rijswijk (Generaal Spoorlaan 2) of op www.officielebekendmakingen.nl. Binnen deze periode heeft u ook de tijd een ‘zienswijze’ in te dienen. Dit betekent dat u uw mening kunt geven over de plannen. U geeft aan met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom.