Urban Parks

Status: Lopend

Wonen en werken in Urban Parks wordt mogelijk dankzij de komst van ± 600 appartementen en ± 4.400 m2 bedrijvigheid. Parkeren is mogelijk dankzij ± 220 parkeerplaatsen op de locatie zelf en de overige parkeerplaatsen in de parkeerhub.

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Urban Parks heeft van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 ter inzage gelegen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Nota van Beantwoording. 

Nadat het B&W de Nota van Beantwoording heeft aangenomen, gaat hij door naar de Gemeenteraad. Alle indieners van een zienswijze ontvangen dan ook de Nota van Beantwoording. Vervolgens kan de omgevingsvergunning voor de bouw van Havenmeester aan worden gevraagd. 

Bouw

De bouw start waarschijnlijk in 2025. De bouw duurt ongeveer 3 jaar.