De Havenmeester

Status: Lopend

De Havenmeester wordt in alle opzichten een speciaal appartementencomplex in het Havenkwartier. Een significant aandeel is bestemd voor starters en middeninkomens. Op deze locatie worden: ± 195 woningen en ± 300 m2 commerciële ruimten gebouwd. Parkeren is mogelijk op locatie Steenplaetstraat 6.

Het bestemmingsplan Havenmeester heeft van vrijdag 15 december 2023 tot en met donderdag 25 januari 2024 ter inzage gelegen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een Nota van Beantwoording. Nadat het B & W de Nota van Beantwoording heeft aangenomen, gaat hij door naar de Gemeenteraad. Alle indieners van een zienswijze ontvangen dan ook de Nota van Beantwoording.

Vervolgens kan de omgevingsvergunning voor de bouw van Havenmeester aan worden gevraagd. De bouw start waarschijnlijk eind 2024 / begin 2025. De bouw duurt ongeveer 2 jaar.