Parkeervergunning maatschappelijke instellingen

Algemeen

De 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' is voor vrijwilligers en medewerkers van algemeen nut beogende instellingen (zoals kerken en welzijn-instellingen) die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden – in geheel Rijswijk – moeten kunnen parkeren.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een verklaring waarin uw organisatie aangeeft voor wat voor soort werkzaamheden een parkeervergunning nodig is
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een bedrijf doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit bedrijf gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen .

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden achteraf getoetst door medewerkers van de gemeente. Indien blijkt dat u niet onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie. 

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk, optie 1 parkeerloket).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een bedrijf doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens dit bedrijf gemachtigd bent
 • Een verklaring waarin uw organisatie aangeeft voor wat voor soort werkzaamheden een parkeervergunning nodig is
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

 En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

 Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?

U kunt het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt een 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U vraagt de 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' aan voor een Algemeen Nut Beogende Instellingen (zoals kerken en Welzijn-instellingen) die in heel Rijswijk werken
 • Op een 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' kunt u maximaal 5 kentekens gelijktijdig registeren, waar maximaal 1 kenteken gelijktijdig actief is
 • De 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' is geldig in alle parkeerzones
 • U kunt een verklaring verstrekken waarin uw organisatie per kenteken aangeeft voor wat voor soort werkzaamheden een parkeervergunning nodig is

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt. Deze parkeervergunning behoort tot functionele vergunningen.

Kosten

Kosten 2023

De 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' kost € 46,20 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Kosten 2024

De 'Parkeervergunning maatschappelijke instellingen' kost € 68,40 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Als u de vergunning niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.