Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke instelling - maand

Algemeen

Voor werknemers van maatschappelijke instellingen is er de 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – maand'. Hiermee kunt u het hele kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een verklaring van het aantal fulltime personele formatieplaatsen in uw organisatie
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een maatschappelijke instelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens maatschappelijke instelling gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een maatschappelijke instelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens de maatschappelijke instelling gemachtigd bent
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een verklaring van het aantal fulltime personele formatieplaatsen in uw organisatie

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Betalen bij de publieksbalies? 
U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als het kenteken wijzigt?

U kunt het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt alleen een 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke instelling – maand' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Deze vergunning wordt verstrekt aan scholen of ander semipublieke, non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op een bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden zoals zorgorganisaties
 • Op een 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – maand' kunt u maximaal 3 kentekens gelijktijdig registeren, maar er kan maximaal 1 kenteken actief staan.
 • Per 3 fulltime personele formatieplaatsen (fte) wordt één parkeervergunning verstrekt

Hoelang gaat het duren?

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet, worden binnen 5 werkdagen getoetst door een medewerker van de gemeente. Als u aan de voorwaarden voldoet, dan krijgt u bericht en kunt u de aanvraag afronden. Als u niet aan de voorwaarden voldoet, dan neemt de medewerker telefonisch contact met u op.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij de aanvraag van uw parkeervergunning direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen.

U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

De 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke instelling – maand' kost € 15,35 per maand. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 (optie 4).

 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.