Omgevingswet

Sinds 1 januari 2024 geldt de Omgevingswet. De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet vervangt alle andere wetten en regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort.

Wat merkt u ervan?

Wilt u bijvoorbeeld een dakopbouw plaatsen, een aanbouw aan uw woning of het ombouwen van een winkelruimte tot woning? U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

De Omgevingswet geeft meer ruimte om mee te denken over ontwikkelingen in uw buurt of stad. En zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen. Hier heeft u als inwoner of professional mee te maken:

onderdelen

Omgevingsloket

Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven. 

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór 1 januari 2024? Als de vergunning al verleend is, blijft deze gewoon geldig. Dan hoeft u niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Participatie

Het meedenken over ontwikkelingen in uw buurt of stad noemen we ook wel participatie. Voor ontwikkelingen in onze stad waarbij participatie een rol speelt, hebben we een apart digitaal participatie platform: Samen.Rijswijk.nl

Heeft u zelf plannen om te bouwen of verbouwen? Of voor een initiatief in de stad? Dan is het belangrijk dat u omwonenden en andere belanghebbenden goed informeert. Ook dit is participatie.

Participatie betekent niet dat iedereen het eens hoeft te zijn met uw plan. Het betekent wel dat u met iedereen in gesprek bent gegaan. Het is belangrijk dat u dit zo vroeg mogelijk doet. Het liefst op het moment dat u begint met het maken van uw plan, maar in ieder geval vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt. Om u op weg te helpen bij het organiseren van het gesprek met uw omgeving heeft de gemeente Rijswijk een handleiding gemaakt. 

Omgevingsvisie

Hoe ziet Rijswijk er in 2050 uit? De gemeente legt dit vast in de Omgevingsvisie. Hierin staat de toekomstvisie voor de fysieke leefomgeving in Rijswijk. Dat is de omgeving waarin we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. 

Omgevingsplan

In het omgevingsplan staat wat er in uw omgeving wel en niet mag. Dit staat nu nog in bestemmingsplannen en verordeningen. In het omgevingsplan vindt u uiteindelijk alle regels bij elkaar. Een omgevingsplan geeft niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het beschrijft ook de regels voor geluid, bodem, maar soms ook voor energiemaatregelen en duurzaamheid.

Meer informatie

Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijk op de website Informatiepunt Leefomgeving, hier vindt u informatie voor inwoners en informatie voor bedrijven. Heeft u andere vragen over de Omgevingswet? Neem dan contact op met het Rijswijks Contact Centrum (RCC) via telefoonnummer 14 070.

Nieuwsberichten

  • Denk mee over de Omgevingsvisie Rijswijk

    Hoe ziet Rijswijk eruit in 2050? Dat bepaalt de gemeente niet alleen. De komende maanden maken we samen met bewoners, ondernemers en partners belangrijke keuzes over de toekomst van Rijswijk. Bijvoorbeeld, over hoe we onze groeiende stad leefbaar houden en groener maken. Hoe maken we ons klaar voor de toekomst. Waar winkels en scholen komen. Hoe we straks door Rijswijk lopen, fietsen of rijden. Allemaal belangrijke keuzes die we opschrijven in een document dat de omgevingsvisie heet.

  • Geen nieuwe bestemmingsplannen meer in behandeling

    Op 1 januari 2024 wordt de nieuwe Omgevingswet ingevoerd. Deze wet vervangt alle wetten en regels voor wonen, ruimte, infrastructuur, milieu en water. Zo verandert ook het proces van bestemmingsplanherziening of -wijziging.