De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024, wat betekent dat?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. Deze nieuwe wet vervangt alle andere wetten en regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven in Nederland. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving vanaf 1 januari 2024. Bijvoorbeeld een dakopbouw plaatsen, een aanbouw aan uw woning of het ombouwen van een winkelruimte tot woning. U bent dan initiatiefnemer en moet uitzoeken of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen. Dat kan in het nieuwe Omgevingsloket. 

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten of als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten. U bent dan belanghebbende.

Hoe werkt het omgevingsloket?

Uitleg over het Omgevingsloket onder de Omgevingswet

Hoe betrekt u de omgeving?

De Omgevingswet geeft meer ruimte om mee te denken over ontwikkelingen in uw buurt of stad. Dit meedenken heet ook wel participatie. In Rijswijk hebben we een apart digitaal participatie platform waar u verschillende ontwikkelingen waarbij participatie een rol speelt terug kunt vinden: Samen.Rijswijk.nl. Heeft u plannen om te bouwen of verbouwen? Of voor een initiatief in de stad? Dan is het belangrijk dat u omwonenden en andere belanghebbenden goed informeert. Ook dit is participatie.

Participatie volgens de Omgevingswet

Participatie volgens de Omgevingswet

Wat zijn de regels tot 1 januari 2024?

Heeft u een vergunning gekregen of ingediend vóór de invoering van de Omgevingswet? Als de gemeente, het waterschap of de provincie u al een vergunning heeft verleend, blijft deze gewoon geldig. U hoeft niets te doen. Moet de gemeente, het waterschap of de provincie de aanvraag nog behandelen, dan gebeurt dat in principe volgens het oude recht. U moet zorgen dat alle benodigde stukken tijdig zijn aangeleverd.

Wat zijn de regels na 1 januari 2024?

Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor u:

  • Het Omgevingsloket is het nieuwe loket waar u vanaf 1 januari 2024 online een vergunning kunt aanvragen, een melding kunt doen of aanvullende informatie kunt doorgeven.
  • De bestemmingsplannen van uw gemeente worden per 1 januari 2024 omgevormd tot een omgevingsplan. Een omgevingsplan geeft niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het beschrijft ook de regels voor geluid, bodem, maar soms ook voor energiemaatregelen en duurzaamheid.
  • De Omgevingswet zorgt ervoor dat de overheid sneller beslist over uw vergunningaanvragen.

Meer informatie

Zoekt u meer informatie over de Omgevingswet? Kijk op de website Informatiepunt Leefomgeving. Dit is een samenwerking van gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Zij hebben informatie voor inwoners en informatie voor bedrijven

Meer informatie over de Omgevingsvisie van Rijswijk en welke mogelijkheden er zijn om mee te denken vindt u op Samen.Rijswijk.nl.