Milieuzone

Algemeen

In een milieuzone mogen alleen voertuigen rijden die voldoen aan de regels. Voldoet uw voertuig niet aan de eisen? En moet u toch de milieuzone in? Vraag dan online een dagontheffing aan.

Omschrijving

De lucht in Rijswijk is vervuild door uitlaatgassen van verkeer. Met de milieuzone wil de gemeente de luchtkwaliteit in de stad verbeteren. De milieuzone Rijswijk geldt voor dieselvrachtauto’s. In de milieuzone mogen alleen vrachtauto’s rijden vanaf emissieklasse 6.

Wilt u weten wat de emissieklasse van uw voertuig is? Doe de kentekencheck. Een link naar de kentekencheck vindt u op deze pagina of op de website www.milieuzones.nl

In de milieuzone Rijswijk mogen alleen dieselvrachtauto’s rijden die voldoen aan de eisen.

Mag uw vrachtauto de milieuzone niet in, maar wilt u toch (tijdelijk) toegang? Dan kunt u een ontheffing aanvragen. Er zijn drie mogelijkheden tot ontheffing:

 1. Dagontheffing milieuzone
  Als uw vrachtauto maar een enkele keer in de milieuzone van Rijswijk moet zijn,dan kunt u een dagontheffing aanvragen.
 2. Langdurige ontheffing (Hardheidsclausule)
  Als u kunt aantonen dat u door de milieuzone in financiële problemen komt, dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule.
 3. Ontheffing Uitzonderingsgeval (in verband met lange levertijd)
  Als u aantoont dat u een schone vrachtwagen heeft besteld die voldoet aan de eisen van de milieuzone, dan kunt u een ontheffing krijgen tot het moment van levering met een maximum van 1 jaar.

Aanvragen

Doe uw aanvraag online.

U doorloopt de volgende stappen als u een bedrijf bent:

 1. U vult het kenteken in van de vrachtwagen.
 2. U logt in met eHerkenning.
 3. U ontvangt per e-mail een verificatiecode die u moet invullen bij de aanvraag.
 4. U kiest de soort ontheffing die u wilt aanvragen.
 5. U beantwoordt de vragen en u voegt, afhankelijk van de soort ontheffing, bijlagen toe.

Bent u een burger dan klikt u op het knopje burger en vraag uw ontheffing aan met DigiD.

Voorwaarden

Dagontheffing

De volgende voorwaarden gelden  bij een dagontheffing:

 • Per kenteken mag u maximaal 12 keer per jaar een dagontheffing aanvragen.
 • De dagontheffing geldt voor een periode van 30 uur: vanaf 00.00 uur op dag één tot 06.00 uur op de dag erna.
 • Vraagt u de ontheffing op de dag zelf aan, dan is deze pas geldig vanaf het moment van betaling.

Langdurige ontheffing (Hardheidsclausule)

Bij uw aanvraag voor een langdurige ontheffing moet u de volgende documenten overleggen:

 • Jaarrekeningen van de afgelopen drie jaar waaruit blijkt dat er geen financiële mogelijkheden zijn om aan de vereisten van de milieuzone te voldoen of een verklaring van de accountant. De volgende documenten kunnen bijgevoegd worden als bewijs: contracten, rittenstaten, standplaatsvergunning(en), marktvergunning(en).
 • een kopie van uw kentekenbewijs

Vanaf het moment van de aanvraag van een ontheffing tot het moment dat de aanvraag beoordeeld is, geldt er een voorlopige ontheffing voor de vrachtwagen.

Ontheffing Uitzonderingsgeval in verband met lange levertijd

Bij uw aanvraag voor een ontheffing in verband met langere levertijd van een nieuwe vrachtauto die wel voldoet aan de toegangseisen van de milieuzone moet u de volgende documenten overleggen:

 • een leveringsbewijs met daarbij de datum waarop uw vrachtauto wordt geleverd,
 • een kopie van uw kentekenbewijs I en II.

Vanaf het moment van de aanvraag van een ontheffing tot het moment dat de aanvraag beoordeeld is, geldt er een voorlopige ontheffing voor de vrachtwagen.

Hoelang gaat het duren?

Als u een langdurige ontheffing of een ontheffing uitzonderingsgeval hebt aangevraagd krijgt u een voorlopige ontheffing. De voorlopige ontheffing is geldig tot het moment dat uw aanvraag is beoordeeld. De gemeente beoordeelt uw aanvraag binnen 3 weken.

Kosten

De legeskosten voor een dagontheffing milieuzone bedragen €29,05.

De legeskosten voor een ontheffing hardheidsclausule, langdurige ontheffing en ontheffing uitzonderingsgeval milieuzone bedragen €139,05.

Tarieven 2024

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

Heeft u vragen over de milieuzone Rijswijk dan kunt u een e-mail sturen naar: milieuzone@rijswijk.nl.