Bijstandsuitkering aanvragen

Algemeen

Als u te weinig geld heeft om van te leven, krijgt u misschien een bijstandsuitkering. Uw inkomen wordt dan aangevuld tot een minimaal bedrag. U vraagt een bijstandsuitkering aan via Werk.nl.

Omschrijving

U kunt een bijstandsuitkering krijgen als u geen werk heeft of te weinig inkomen heeft om van te leven. Om een bijstandsuitkering te krijgen moeten uw inkomen en eigen vermogen onder de bijstandsgrens liggen. Eigen vermogen is bijvoorbeeld uw huis, auto en spaargeld. Een bijstandsuitkering ontvangt u totdat u weer genoeg inkomen heeft.

Bekijk de inkomens- en vermogensgrenzen voor de bijstandsnorm (100%).

Let op

Heeft u korter dan 6 maanden gewerkt of is uw contract binnen 6 maanden beëindigd? En had u voor deze periode een bijstandsuitkering? Dan kunt u bijstand aanvragen met de ‘verkorte aanvraag’, omdat u al bij de gemeente bekend bent. Wat moet u hiervoor doen:

Neem contact op met het Werkgeversservicepunt (WSP). Het WSP is te bereiken op 070 326 1977.

In verband met het coronavirus worden er tijdelijk geen groepsbijeenkomsten door het Werkgevers Servicepunt georganiseerd. Bekijk in plaats daarvan de folder voor meer informatie over werk en bijstand.

Aanvragen

U vraagt de bijstandsuitkering aan bij de gemeente. Dit doet u via de website Werk.nl. De gemeente geeft aan welke stukken u moet opsturen. Na uw aanvraag wordt u geregistreerd als werkzoekende.

Neem na de digitale aanvraag binnen twee werkdagen contact op met het Werkgevers Servicepunt Rijswijk.

Het Werkgevers Servicepunt Rijswijk neemt na uw melding contact met u op voor een verplichte deelname aan een groepsbijeenkomst. Daar krijgt uw voorlichting over werk en bijstand. 

Na de groepsbijeenkomst krijgt u een uitnodiging voor de intake met uw consulent werk en inkomen.

De gemeente bepaalt of u recht heeft op een bijstandsuitkering en hoeveel geld u krijgt.

Verkorte procedure

Als uw (een gedeelte) van uw inkomen uit arbeid bent kwijtgeraakt en u minder dan zes maanden geleden een bijstandsuitkering ontving, dan geldt voor u de verkorte aanvraagprocedure. U hoeft dan ook geen contact op te nemen met het Werkgevers Servicepunt. Uw voormalig werkcoach van het WSP neemt na uw aanvraag contact met u op om samen het arbeidstraject weer op te pakken

Voorwaarden

De voorwaarden om deze uitkering te krijgen, zijn onder andere:

 • U en uw eventuele partner hebben niet genoeg geld voor levensonderhoud.
 • Uw inkomens- en vermogensgrenzen voor de bijstandsnorm (100%)..
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U woont in Nederland.
 • U heeft geen recht op een andere uitkering.
 • U behoort niet tot een uitgesloten groep van personen, zoals gevangenen of vreemdelingen zonder verblijfsvergunning.

Als u deze uitkering heeft, dan gelden de volgende voorwaarden:

 • U neemt aangeboden werk aan.
 • U schrijft zich op verzoek in bij een uitzendbureau.
 • U levert op verzoek een tegenprestatie.
 • U reist maximaal 3 uur per dag als dit nodig is om werk te krijgen.
 • U doet er alles aan om kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden.
 • U verhuist als het niet mogelijk is om binnen 3 uur (per dag) reizen werk te vinden. U kunt dan ergens anders minimaal 1 jaar aan het werk. De beloning is minstens net zo hoog als de bijstand.
 • U past uw kleding, persoonlijke verzorging of gedrag aan voor het krijgen van werk.
 • U werkt mee aan de ondersteuning die de gemeente u oplegt of aanbiedt gericht op arbeidsinschakeling.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Verkorte procedure

Bij de verkorte aanvraagprocedure wordt uw uitkering binnen 4 weken na ontvangst van het formulier en benodigde bewijsstukken hervat.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.