Home

Nieuws

  • Verhoging eigen bijdrage Wmo-voorzieningen

    Inwoners die gebruik maken van hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) betalen maandelijks een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Vanaf 1 januari 2024 wijzigt dit bedrag van € 19,- naar maximaal € 20,60 per maand.

  • Verleng op tijd uw parkeervergunning voor 2024

    Had u in 2023 een parkeervergunning en wilt u deze verlengen voor 2024? Of wilt u een nieuwe parkeervergunning aanvragen? U kunt dit vanaf deze week weer eenvoudig online regelen. Zorg ervoor dat u de vergunning in ieder geval uiterlijk 31 december 2023 verlengt of aanvraagt, zodat deze op tijd ingaat.

  • Doe je fietslicht aan: fietslichtactie in Kleurenbuurt

    Op 5 december vond er vroeg in de ochtend een fietslichtactie plaats op het fietspad langs de Van Vredenburghweg. De Politie Rijswijk en wethouder Armand van de Laar (Mobiliteit) van de gemeente Rijswijk waren aanwezig om fietslampjes uit te delen aan fietsers die geen licht hadden. Met de actie wordt aandacht gevraagd voor goede fietsverlichting.

Bestuur en organisatie