Vragen over betaald parkeergebieden

Veelgestelde vragen parkeergebieden

De Geestbrugkade en de Cromvlietkade liggen formeel in Den Haag. In 2017 hebben de gemeente Rijswijk en de gemeente Den Haag gesproken over het parkeren in deze twee straten.

Sinds 2018 is er een afspraak met de gemeente Den Haag waarin de heffing en invordering van parkeerbelastingen op de Geestbrugkade en Cromvlietkade is overgedragen aan de gemeente Rijswijk.

Op de Geestbrugkade en Cromvlietkade geldt betaald parkeren op maandag t/m zondag van 18-24h, een Rijswijkse parkeervergunning voor zone 4 is hier geldig.

Bekijk voor meer informatie onze pagina 'Parkeergebieden'.

Ja, ook op zondagen en feestdagen geldt betaald parkeren in Rijswijk.

De buurtwinkelcentra en maatschappelijke- en sportvoorzieningen waar 1 uur gratis parkeren geldt, kunt u vinden op de pagina ’Parkeren bij maatschappelijke instellingen, sportverenigingen en (buurt)winkelcentra’. Alle betaald parkeergebieden van Rijswijk vindt u op de pagina ‘Parkeergebieden in Rijswijk’.

De Plaspoelpolder is een zogenaamde parkeerschijfzone of blauwe zone. U mag hier van maandag t/m vrijdag 08:00 - 17:00 maximaal 2 uur parkeren op de plaatsen die zijn gemarkeerd met blauwe strepen. U heeft hiervoor een parkeerschijf nodig, die u dient te plaatsen achter de voorruit van uw auto. Deze moet handmatig zijn ingesteld.

Op een aantal plaatsen vindt u in dit gebied ook het bord E08 ‘Parkeerplaats auto's’. Op deze parkeerplaatsen mogen alleen auto’s parkeren. Bussen die meer dan acht personen kunnen vervoeren en vrachtauto's of motoren mogen hier niet parkeren.

De rest van de parkeervakken is vrij parkeren.

Wilt u weten waar in Rijswijk betaald parkeren geldt? Bekijk hier overzicht met plattegronden van de verschillende parkeerzones.