Uw persoonlijke gegevens in de Basisregistratie Personen

In de Basisregistratie Personen (BRP) zijn persoonsgegevens opgenomen die de overheid van u nodig heeft, zoals gegevens over geboorte, verhuizing, huwelijk en vertrek naar het buitenland. U kunt verzoeken om geheimhouding van uw gegevens, uw gegevens inzien en/of een overzicht krijgen van de gegevens die aan anderen zijn doorgegeven.

Verzoek geheimhouding van uw persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente de persoonsgegevens van u en/of van uw minderjarige kinderen doorgeeft aan maatschappelijke instellingen zoals sport- en muziekverenigingen, ouderenzorg, jeugdwelzijnswerk, gehandicaptenzorg of de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)? Dan kunt u de gemeente vragen om geheimhouding van deze gegevens. Dit is geregeld in artikel 3.21 van de Wet BRP. Wel is de gemeente verplicht de gegevens door te geven aan instellingen die wettelijke taken uitvoeren zoals de Belastingdienst, het UWV en pensioenfondsen. Dit gaat meestal automatisch. Omdat het in deze gevallen om een wettelijke verplichting gaat, kunt u dit niet veranderen. Meer informatie vindt u op de pagina 'Geheimhouding persoonsgegevens aanvragen'.

Inzien van uw persoonsgegevens in de BRP

Wilt u zien welke persoonsgegevens er van u in de Basisregistratie Personen staan? Dat kan. Dit is geregeld in artikel 2.55 van de Wet BRP. De snelste manier om dit in te zien is door met uw DigiD in te loggen op Mijnoverheid.nl en hier te kiezen voor “Identiteit”.

U kunt uw gegevens ook inzien op het gemeentehuis. Hiervoor stuurt u een brief met het verzoek aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het adres voor dit verzoek is; Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, ter attentie van het Klant Contactcentrum. U dient hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Wij benaderen u dan schriftelijk of telefonisch voor een inzage. Het inzien van uw persoonsgegevens is gratis.
Wilt u op papier een uittreksel met uw persoonsgegevens uit de BRP? Dan kunt u dit via de pagina 'Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen' aanvragen of aan de balie in het gemeentehuis. Voor een bezoek aan het gemeentehuis kunt u een afspraak maken.

Overzicht van uw gegevens die door gemeente zijn verstrekt

Wilt u weten welke van uw gegevens de gemeente het afgelopen jaar aan anderen heeft doorgegeven? U kunt dit bij ons aanvragen door een verzoek per brief te sturen. Dit is geregeld in artikel 3.22 Wet BRP. U krijgt het overzicht dan per post opgestuurd, behalve wanneer de staatsveiligheid of strafbare feiten een rol spelen. U kunt dit verzoek richten aan het College van Burgemeester en Wethouders, Postbus 5305, 2280 HH Rijswijk, ter attentie van het Klant Contactcentrum. Stuur hierbij een kopie van uw identiteitsbewijs mee.
Twijfelt u eraan of uw gegevens correct zijn opgenomen in de basisregistratie personen? Neem dan contact op met ons via telefoonnummer 14 070.