Uittreksel uit basisregistratie personen opvragen

Algemeen

Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres. U vraagt het uittreksel aan bij de gemeente waarin u woont.

Omschrijving

Met een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) laat u zien dat u staat ingeschreven bij de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als een woningstichting hierom vraagt. Op een afschrift staat uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. Ook andere gegevens zijn mogelijk. Geef daarom duidelijk aan waarvoor u het nodig heeft.

Er zijn ook andere uittreksels uit de BRP, zoals Bewijs van Nederlanderschap of een Bewijs van in leven zijn.

Let op

Vraagt u het uittreksel digitaal aan, dan kan het 3 tot 5 werkdagen duren voordat u het in huis heeft. Heeft u het uittreksel per direct nodig? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 070 (optie 4). U doet de aanvraag op het stadhuis en krijgt het uittreksel direct mee.

Aanvragen

U heeft het volgende nodig om een uittreksel BRP te halen:

  • een geldig identiteitsbewijs
  • uw pinpas

U kunt een uittreksel voor een ander ophalen. U moet dan wel schriftelijke toestemming hebben. Neemt u geldige identiteitsbewijzen mee (origineel) van uzelf en van degene voor wie het uittreksel is.

Kosten

Een uittreksel kost € 10,90.

U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 ( optie 4).

Tarief 2024

Contact

Wet- en regelgeving