Seksbedrijf beginnen of overnemen

Algemeen

Wilt u een seksbedrijf beginnen of overnemen? Vraag een vergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

Als u een seksbedrijf wilt beginnen, moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Een seksbedrijf is bijvoorbeeld:

 • seksbioscoop
 • bordeel
 • escortbedrijf
 • parenclub

Wijzigt er iets in uw seksbedrijf? Komt er bijvoorbeeld een nieuwe beheerder? Meld dit bij de gemeente. Ook als u stopt met uw bedrijf moet u een melding doen. Neemt een ander uw bedrijf over? De nieuwe eigenaar mag niet uw vergunning overnemen. De nieuwe eigenaar moet zelf een vergunning aanvragen bij de gemeente.

Op uw vergunning staat hoelang het geldig is. Verloopt de vergunning? Vraag verlenging aan bij de gemeente. Doe dit 13 weken voor de vervaldatum.

Aanvragen

Om een vergunning voor een seksinrichting aan te vragen vult u het aanvraagformulier in.

In het aanvraagformulier wordt o.a. gevraagd:

 • gegevens van de eigenaar en de eventuele beheerder:
  • de persoonsgegevens
  • een kopie van het identiteitsbewijs
  • de verblijfstitel
 • het adres van het seksbedrijf en de eventuele seksinrichting
 • het telefoonnummer dat in advertenties wordt gebruikt
 • een verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen van de Belastingdienst
 • een huur- of koopcontract van de locatie van het seksbedrijf
 • eventueel een situatieschets en een plattegrond van de locatie
 • een bedrijfsplan

Is de afgelopen 5 jaar een vergunning geweigerd voor uw seksbedrijf? Of is een vergunning voor uw seksbedrijf ingetrokken? Geef dit aan in uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het beginnen of overnemen van een seksbedrijf zijn onder andere:

 • De eigenaar en de eventuele beheerder zijn 21 jaar of ouder.
 • De prostituees die werken in het seksbedrijf zijn 21 jaar of ouder.
 • Het seksbedrijf past in het gemeentelijke omgevingsplan of in de beheersverordening.
 • Het seksbedrijf voldoet aan de eisen op het gebied van inrichting, brandveiligheid en bedrijfsvoering (o.a. hygiëne).

De gemeente doet in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) een Bibob-onderzoek. Zo controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de mensen die erbij betrokken zijn. Het uitvoeren van een Bibob onderzoek kost tijd. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen via bibob@rijswijk.nl Kijk voor meer informatie bij 'Bibob-onderzoek'.

De gemeente Rijswijk hanteert een maximumstelsel van maximaal 3 seksinrichtingen en 3 escortbedrijven.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met maximaal 12 weken.

Kosten

Kosten voor een seksbedrijf zijn € 2.876,70

Tarief 2024

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.