Parkeervergunning hulpdiensten

Algemeen

Voor politie, brandweer en (dieren-)ambulance is er de 'Parkeervergunning hulpdiensten'.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een hulpdienst doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens deze hulpdienst gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Aanvragen die u via het digitaal parkeerloket doet worden vooraf getoetst door medewerkers van de gemeente. U ontvangt een e-mail zodra uw aanvraag getoetst is en u de aanvraag kunt afronden.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een hulpdienst doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens deze hulpdienst gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als uw kenteken wijzigt?

Uw 'Parkeervergunning hulpdiensten' komt te vervallen en u moet een nieuwe parkeervergunning aanvragen.

Voorwaarden

U kunt alleen een 'Parkeervergunning hulpdiensten' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U bent eigenaar van het motorvoertuig. Dit betekent dat het motorvoertuig op uw naam moet staan, of
 • U bent een vaste gebruiker (houder) van een motorvoertuig
 • De 'Functionele vergunning hulpdiensten' is voor de politie, brandweer en (dieren-) ambulance
 • Per kenteken moet een 'Parkeervergunning hulpdiensten' worden aangevraagd

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning nog niet direct geldig. Uw aanvraag wordt getoetst door medewerkers van de gemeente. U ontvangt een e-mail zodra uw aanvraag getoetst is en u de aanvraag kunt afronden.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af. 

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen.

U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt. Deze parkeervergunning behoort tot functionele vergunningen.

Kosten

Hier zijn geen kosten aan verbonden. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.