Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke instelling - jaar

Algemeen

Voor werknemers van maatschappelijke instellingen is er de 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – jaar'. Hiermee kunt u het hele kalenderjaar parkeren zonder los te betalen binnen het parkeergebied waarvoor u de vergunning aanvraagt.

Aanvragen

Via het digitaal parkeerloket

U heeft hiervoor nodig:

 • eHerkenning
 • Kenteken of kentekens(bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een kopie van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een verklaring van het aantal fulltime personele formatieplaatsen in uw organisatie
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een maatschappelijke instelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens maatschappelijke instelling gemachtigd bent om de parkeervergunning aan te vragen

Betalen via de website? Dit kan via iDeal.

En een van onderstaande verklaringen als het motorvoertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

Uw gegevens kunnen achteraf worden gecontroleerd. Indien blijkt dat u onjuiste gegevens heeft verstrekt, kan uw vergunning ongeldig worden verklaard. U heeft in dat geval geen recht op restitutie.

Als u langskomt bij de balie op het stadhuis

Lukt het digitaal aanvragen van de parkeervergunning niet? Dan maakt u een afspraak, u belt 14 070 (optie 4 Rijswijk , optie 1 parkeren).

U heeft voor de aanvraag nodig:

 • Een geldig identiteitsbewijs van uzelf
 • Als u de aanvraag van de parkeervergunning namens een maatschappelijke instelling doet, dan verstrekt u tevens een verklaring dat u namens de maatschappelijke instelling gemachtigd bent
 • Kenteken of kentekens (bij een buitenlands kenteken een kopie van het kentekenbewijs)
 • Een uittreksel van de Kamer van Koophandel
 • Een verklaring van het aantal fulltime personele formatieplaatsen in uw organisatie

En een van onderstaande verklaringen als het voertuig niet op uw naam staat:

 • Verklaring werkgever
 • Leaseovereenkomst van het motorvoertuig
 • Huurovereenkomst van het motorvoertuig
 • Verklaring van de vereniging voor gedeeld autogebruik en het contract tussen de gebruikers van het voertuig. Voor een voorbeeld zie "voorbeeldcontract" onder formulieren.

 Betalen bij de publieksbalies? U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 ( optie 4).

Parkeergebieden in Rijswijk

Hier kunt u de parkeergebieden van Rijswijk vinden: https://www.rijswijk.nl/parkeergebieden

Wat als het kenteken wijzigt?

U kunt het kenteken via het digitaal parkeerloket of aan de balie laten wijzigen.

Voorwaarden

U kunt alleen een 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke instelling – jaar' aanvragen als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • Deze vergunning wordt verstrekt aan scholen of ander semipublieke, non-profit organisaties met een maatschappelijke doelstelling die op een bedrijfsmatige wijze diensten aanbieden zoals zorgorganisaties
 • Op een 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – jaar' kunt u maximaal 3 kentekens gelijktijdig registeren, maar er kan maximaal 1 kenteken actief staan.
 • Per 3 fulltime personele formatieplaatsen (fte) wordt één parkeervergunning verstrekt

Hoelang gaat het duren?

Als u de parkeervergunning via het digitaal parkeerloket aanvraagt, is uw parkeervergunning direct geldig.

Als u naar de publieksbalies in het stadhuis komt, dan handelen wij uw vergunningaanvraag direct af.

Wat krijgt u van ons mee?

U ontvangt een bevestiging van het besluit om u een vergunning te verlenen. U ontvangt geen papieren parkeervergunning meer, uw kenteken wordt geregistreerd in een digitale database waarmee gehandhaafd wordt.

Kosten

Kosten 2023

De 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – jaar' kost € 46,20 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 ( optie 4). Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden.

Kosten 2024

De 'Parkeervergunning bedrijven maatschappelijke Instelling – jaar' kost € 68,40 per kalenderjaar. U kunt aan de balie alleen pinnen. Kunt u niet pinnen, bel dan 14 070 ( optie 4). Als u de vergunning later in het kalenderjaar aanvraagt dan betaalt u naar rato van het aantal resterende volle kalendermaanden.

Als u de vergunning niet meer nodig heeft kunt u deze opzeggen en krijgt u naar rato van het aantal overblijvende volle maanden na opzegging uw geld terug.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de schriftelijke beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.