Oplaadpunt voor elektrische auto aanvragen

Algemeen

U kunt een openbaar oplaadpunt voor een elektrische auto aanvragen. Dit doet u bij de gemeente.

Omschrijving

De gemeente Rijswijk bouwt aan een netwerk van oplaadpunten voor elektrische voertuigen in de openbare ruimte. Elektrische auto’s zijn schoner, stiller en zuiniger dan auto’s die op gewone brandstof rijden. Ze hebben een elektromotor die door een accu van stroom wordt voorzien. Accu’s kunt u thuis opladen met een speciale voorziening, of bijvoorbeeld via een oplaadpaal.

De gemeente stimuleert elektrisch rijden door jaarlijks openbare laadpalen in de gemeente te plaatsen. De laadpalen zijn er voor bewoners die niet op eigen terrein kunnen parkeren. De openbare oplaadpunten worden nooit gekoppeld aan één gebruiker. Iedereen met een elektrische auto kan deze laadpalen gebruiken.

Duurzame mobiliteit

Het plaatsen van oplaadpalen past bij het doel de gemeente Rijswijk te verduurzamen. Ook op andere manieren stimuleert de gemeente duurzame mobiliteit, bijvoorbeeld door het verbeteren van het fietsnetwerk. Zo draagt de gemeente bij aan het verbeteren van de luchtkwaliteit. Lees meer over duurzaam Rijswijk.

Plaatsen laadpalen per 1 juli 2021

Vanaf juli 2021 heeft de gemeente Rijswijk de plaatsing, het beheer en onderhoud van laadpalen uitbesteed aan het bedrijf Equans. Zij behandelen ook nieuwe aanvragen voor laadpalen. Als u voor juli 2021 al een verzoek heeft ingediend voor een laadpaal, hoeft u dat niet opnieuw te doen. Deze aanvragen worden meegenomen in de nieuwe procedure.

Aanvragen

Lees onderstaande informatie goed door.

Laadpaal aanvragen

De gemeente heeft het aanvragen, beheer en onderhoud van laadpalen uitbesteed. Via www.laadpaalnodig.nl kunt u een extra oplaadpaal aanvragen voor uw buurt.

Op deze website leest u meer informatie en alle voorwaarden over de aanpak van oplaadpalen in de gemeente Rijswijk. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de locaties waar elektrisch rijders wonen of werken en met de toegankelijkheid van het oplaadpunt.

Locaties oplaadpunten

Op de website Laadpaalnodig.nl vindt u de locaties en actuele beschikbaarheid van alle openbare oplaadpunten in de gemeente Rijswijk.

Storing doorgeven

Een storing aan een oplaadpaal kunt u doorgeven via het telefoonnummer dat op de paal staat. De gemeente is geen beheerder van de oplaadpalen.

Regels parkeren bij laadpalen

U mag niet met een gewone auto parkeren bij een laadpaal. U kunt dan een boete krijgen voor foutparkeren.

De parkeerplaats bij de laadpaal is alleen bedoeld om uw auto op te laden. Het is niet de bedoeling dat gebruikers er langer dan noodzakelijk geparkeerd staan. Dit wordt getoetst door te controleren of de laadkabel van de auto is verbonden met de laadpaal.

Als op de plaats van de laadpaal betaald parkeren geldt, dan moet u parkeergeld betalen, voor de tijd dat u uw voertuig oplaadt. Dit kan bij een parkeerautomaat of via een mobiele parkeerapp. Wanneer de parkeerplaats ligt in een vergunningengebied, dient u in bezit te zijn van de juiste parkeervergunning.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een openbaar oplaadpunt zijn onder andere:

  • U rijdt een elektrische auto.
  • U kunt op uw eigen terrein geen oplaadpaal plaatsen.

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen het plaatsen van een elektrische laadpaal.

U kunt wel bezwaar maken tegen een verkeersbesluit, wat nodig is om een verkeersbord bij een laadpaal te plaatsen. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er vaak niet-elektrische voertuigen staan geparkeerd bij een laadpaal. De gemeente kan dan bepalen dat alleen elektrische voertuigen nog op deze parkeerplaatsen mogen staan om het voertuig te laden. U kunt aangeven dat u het er niet mee eens bent dat de parkeerplaatsen alleen nog door elektrische voertuigen mogen worden gebruikt.

Contact

Heeft u een vraag? Kijk bij de veelgestelde vragen over laadpalen voor elektrische voertuigen. Heeft u een vraag over dit onderwerp? Stuur een e-mail naar laadpalen@rijswijk.nl.