Ontheffing van verkeersregels aanvragen (RVV ontheffing)

Algemeen

Wilt u ergens rijden of parkeren waar dat niet mag? Dan heeft u een ontheffing van de verkeersregels nodig. U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente.

Omschrijving

Als u ergens wilt rijden, stilstaan of parkeren waar dat normaal niet mag, dan heeft u een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld als u met een verhuiswagen over een fietspad moet rijden om bij uw nieuwe huis te komen. Of als u voor werkzaamheden uw auto op de stoep wilt parkeren.

Uw aanvraag zal worden beoordeeld op hoe u de verkeersveiligheid waarborgt en overlast voorkomt voor de overige weggebruikers.

Let op

Een RVV-ontheffing is geen parkeervergunning waarmee u niet hoeft te betalen in gebieden met betaald parkeren. Is het voor werkzaamheden noodzakelijk te parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken waar betaald moet worden dan kan onder voorwaarden een parkeervergunning aangevraagd worden. 

Voor meer informatie over parkeervergunningen kunt kijken op:

Parkeervergunning voor bewoners of Parkeervergunningen voor bedrijven

Aanvragen

Zo vraagt u een RVV-ontheffing aan:

  • U vult het formulier in.
  • U mailt dit formulier naar stadhuis@rijswijk.nl met in het onderwerp: Aanvraag RVV-ontheffing.

Voorwaarden

U kunt alleen in uitzonderlijke gevallen een ontheffing voor de verkeersregels aanvragen. Dit vanwege de veiligheid van andere weggebruikers en om overlast te voorkomen. Het uitgangspunt bij het verlenen van een RVV-ontheffing is de verkeersveiligheid van de omgeving. Economische belangen worden niet gezien als doorslaggevend voor het op uitzondering verlenen van een RVV-ontheffing.

 

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

De legeskosten voor een RVV-ontheffing bedragen €36,05.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de afwijzing van uw ontheffing. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing. Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.