Luchtkwaliteit

Algemeen

Schone lucht is belangrijk voor onze gezondheid. We willen een groene, bereikbare en gezonde stad voor iedereen. Daarom blijven we de luchtkwaliteit in Rijswijk verbeteren. Zodat onze stad aantrekkelijk is én blijft voor bewoners, bedrijven en bezoekers.

Schone Lucht Akkoord

De lucht in Rijswijk is vervuild, vooral door uitlaatgassen van verkeer. Uit onderzoek van het RIVM en uit een onderzoek van GGD Haaglanden blijkt dat de luchtkwaliteit in onze gemeente onder het landelijk gemiddelde ligt. Aandacht voor én verbetering van de luchtkwaliteit is nodig. Samen met provincie en veel andere gemeenten heeft Rijswijk het Schone Lucht Akkoord ondertekend.

Actieplan Luchtkwaliteit

De maatregelen die Rijswijk lokaal neemt om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren vindt u in het Actieplan Luchtkwaliteit.

Een aantal van de aandachtspunten uit dit actieplan zijn:

  • Stimuleren schoner vervoer
  • Verbeteren verkeersstromen
  • Bevorderen deelmobiliteit
  • Verbeteren infrastructuur laadpalen
  • Aanpak houtstook

Wat kunt u doen voor verbetering luchtkwaliteit?

Samen met u gaan wij voor een betere luchtkwaliteit in Rijswijk. Doet u mee? Kies zoveel mogelijk voor schoon vervoer in de stad, zoals de (elektrische) fiets, Overweeg bij de aanschaf van een nieuw vervoermiddel, de schoonste variant, zoals hybride of elektrisch. En wellicht kunt u ook uw rijgedrag aanpassen voor een beter milieu. Kijk eens voor tips op de website van Het Nieuwe Rijden

Ook kunt uw bijdrage aan schonere lucht geven door te kijken naar uw stookgedrag. Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Hout stoken.