Ingebrekestelling indienen

Algemeen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom.

Let op

U dient uw ingebrekestelling in per post. Zie hiervoor de pagina Ingebrekestelling indienen per post.

Omschrijving

Als de gemeente niet op tijd een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift, kunt u recht hebben op een dwangsom. De dwangsom bedraagt € 23 per dag over de eerste twee weken, € 35 per dag over de volgende twee weken en € 45 per dag over de overige twee weken. De dwangsom loopt in totaal uiterlijk 42 dagen en bedraagt maximaal € 1.442.

U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing, we noemen dit een ingebrekestelling. De gemeente heeft na een terechte ingebrekestelling 2 weken de tijd om een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

Is er meer dan 1 aanvrager? Het verschuldigde bedrag wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag of het bezwaarschrift waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid).

Hoelang gaat het duren?

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Bezwaar

Tegen het niet tijdig nemen van een besluit op een aanvraag of een bezwaarschrift kunt u een rechtsmiddel instellen. Dit doet u door na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met 14 070.

Wet- en regelgeving