Ingebrekestelling indienen

Algemeen

Is de gemeente te laat met het nemen van een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift? Misschien heeft u recht op een dwangsom. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente.

Let op

U dient uw ingebrekestelling in per post. Zie hiervoor de pagina Ingebrekestelling indienen per post.

Omschrijving

Als de gemeente niet op tijd een beslissing neemt op bijvoorbeeld uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een soort boete die de gemeente aan u moet betalen. Dit bedrag wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. De dwangsom bedraagt € 23 per dag over de eerste twee weken, € 35 per dag over de volgende twee weken en € 45 per dag over de overige twee weken. De totale dwangsom bedraagt maximaal € 1.442.

U stelt de gemeente schriftelijk op de hoogte van het niet op tijd nemen van de beslissing. De gemeente heeft daarna 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Neemt de gemeente in die 2 weken nog geen beslissing, dan heeft u recht op een dwangsom.

Is er meer dan 1 aanvrager? Het verschuldigde bedrag wordt dan gelijk verdeeld over de aanvragers.

Voorwaarden

In sommige gevallen heeft u geen recht op een dwangsom:

  • Als u de gemeente te laat op de hoogte heeft gesteld.
  • Als u niet direct betrokken bent bij de aanvraag waarop de gemeente een beslissing moet nemen.
  • Als de aanvraag niet volledig is.
  • Als het gaat om een Woo-verzoek (Wet open overheid). Dat is een aanvraag voor bestuurlijke informatie.

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente moet binnen 2 weken na ontvangst van het formulier ‘dwangsom bij niet tijdig beslissen’ alsnog een beslissing nemen. Heeft de gemeente dit niet gedaan? Dan gaat de dwangsom automatisch lopen.

Bezwaar

U kunt de gemeente ook dwingen een besluit te nemen. Dit doet u door meteen na afloop van de beslistermijn beroep in te stellen bij de rechter. Dit is meestal de rechtbank.

Contact

Voor meer informatie of vragen kunt u bellen met 14 070.

Wet en regelgeving