Ingebrekestelling indienen per post

titel

Todo
Todo
Stap 1 van 3

Het formulier downloaden

Download het formulier ‘Dwangsom bij niet tijdig beslissen’.

Todo
Todo
Stap 2 van 3

Het formulier invullen

Vul het formulier volledig in, voorzien van:

  • Uw naam en adres
  • Het kenmerk en de datum van de beslissing. Dit kenmerk staat op de brief.
  • Uw telefoonnummer of e-mailadres zodat wij contact met u kunnen opnemen bij vragen
  • Uw handtekening
Todo
Todo
Stap 3 van 3

Het formulier versturen

Stuur uw formulier met postzegel naar: 

Gemeente Rijswijk
T.a.v. afdeling Juridische Zaken
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Let op: u kunt uw ingebrekestelling niet e-mailen.