Hulp bij zorg en gezondheid

Algemeen

Misschien kunt u door uw gezondheid niet meer zonder hulp thuis wonen. U kunt bijvoorbeeld niet meer voor uzelf koken. Of u kunt uw huis niet meer schoonhouden. Het kan ook zijn dat u depressief bent. Of dat u psychische problemen heeft. Er zijn diverse mogelijkheden om u te helpen.

Omschrijving

De gemeente gaat uit van uw eigen kracht, van wat u zelf nog kunt of zelf kunt regelen, indien mogelijk met hulp van uw naasten. Misschien zijn er voorzieningen in de buurt waar u gebruik van kunt maken? Bijvoorbeeld een buurthuis waar u samen met anderen kunt eten. Ook zijn er vaak vrijwilligersorganisaties in de omgeving die u kunnen helpen.

Hulp van de gemeente

Blijkt dat u het probleem niet kunt oplossen met mensen in uw omgeving of met een algemene voorziening? Waar nodig biedt de gemeente hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als het kan met algemene voorzieningen, zoals maaltijdservice, boodschappenservice, dagrecreatie, maatschappelijk werk of collectief vervoer. Voor speciale, ingewikkelde zorgvragen zoekt de gemeente samen met u naar een oplossing op maat (maatwerkvoorziening).

Hulp bij zorg kinderen

Heeft u hulp nodig bij de zorg van uw kind(eren)? Hiervoor kunt u contact opnemen met het Centrum Jeugd en Gezin. U kunt bellen naar 070 – 219 68 46 of kunt langs bij het CJG op P. van Vlietlaan 10 te Rijswijk.

Aanvragen

Meld uw hulpvraag bij de gemeente. Dit mag uzelf doen, maar iemand anders mag het ook voor u doen. Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger. Heeft u niemand in uw omgeving die u met de melding kan helpen? Er zijn organisaties die cliëntondersteuning bieden en u kunnen ondersteunen, zoals Welzijn Rijswijk.

Gesprek met de gemeente

De gemeente maakt met u een afspraak voor een gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig zijn. Bijvoorbeeld uw partner of een kennis. Maar dit mag bijvoorbeeld ook iemand van de cliëntondersteuning zijn.

Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag met de gemeente. De gemeente bespreekt met u de volgende zaken:

  • Wat kunt u nog zelf?
  • Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
  • Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem kunnen oplossen?

Voorbereiden op het gesprek

Om u goed voor te bereiden op uw gesprek met de gemeente kunt u vooral informatie opzoeken voor ondersteuning, begeleiding en de zorgaanbieders bij u in de buurt. Kijk voor de aanbieders voor hulp bij het huishouden en/of begeleiding waar de gemeente Rijswijk een contract mee heeft in de ondersteuningscatalogus.

Kies in het eerste keuzemenu voor ‘gemeente Rijswijk’. In de overige keuzemenu’s kunt u uw zoekopdracht verder verfijnen.

Plan van aanpak

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven. Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Het is soms mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden budget te ontvangen. Lees hierover meer bij 'Persoonsgebonden budget'.

Kosten

De gemeente kan om een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is maximaal € 20,60 per maand.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.

Contact

Meld uw hulpvraag bij de gemeente.

Formulieren