Persoonsgebonden budget

Algemeen

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de zorg of ondersteuning die u nodig heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente of de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Omschrijving

Met een persoonsgebonden budget (pgb) regelt u zelf de maatwerkvoorziening die de gemeente aan u heeft toegewezen.

U kiest dan bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een familielid. Met een pgb kunt u bijvoorbeeld ook een andere traplift of scootmobiel kopen dan u van de gemeente krijgt. 

U krijgt de bijdrage niet op uw bankrekening. U betaalt de zorgverleners dus niet zelf. U geeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) opdracht om uw zorgverleners te betalen. De SVB betaalt zorgverleners op basis van een factuur of een urenbriefje.

Aanvragen

De eerste stap:

  • De eerste stap  is een melding doen voor hulp of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Vul hiervoor het Wmo Meldformulier (zie kopje 'Formulieren') in en stuur deze naar ons toe. Dit kan per post of per mail.

Nadat wij uw Meldformulier Wmo binnen hebben, nemen wij contact met u op en bespreken met u uw hulpvraag.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aanvragen van een persoonsgebonden budget (pgb) zijn onder andere:

  • U staat ingeschreven bij een Nederlandse gemeente.
  • U bent pgb-vaardig. Dit betekent bijvoorbeeld dat u weet welke zorg u nodig heeft. En hoe u goede afspraken maakt met een zorgverlener. Ook kunt u een administratie bijhouden. U leest er meer over op de site van de Rijksoverheid.

Komt u uit het buitenland? Er kan een wachttijd gelden voordat u recht heeft op een pgb.

Kosten

Voor hulp of ondersteuning vanuit de Wmo betaalt u een bijdrage in de kosten. Dit wordt een 'eigen bijdrage' genoemd. De eigen bijdrage is een abonnementstarief van maximaal € 20,60 per maand. Voor hulp of ondersteuning betaalt u nooit meer dan dit bedrag.

Deze eigen bijdrage mag u niet vanuit het pgb-budget betalen, want dit budget is bedoeld om uw hulp of ondersteuning in te kopen. De eigen bijdrage wordt berekend en vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). U ontvangt van het CAK een aparte brief waarin staat hoe hoog uw eigen bijdrage is.

Contact

Heeft u vragen over de aanvraag en het persoonsgebonden budget? Neem dan contact op met Jeugd & Maatschappelijke Ondersteuning via telefoonnummer 14 070 op werkdagen tussen 08.30-17.00 uur.

Formulieren