Evenement organiseren, melding

Algemeen

Wanneer u een evenement wilt organiseren met een zeer klein effect op de openbare ruimte, zoals een straatfeest, een (kleine) lampionnenoptocht, of een kinderactiviteit (zoals een springkussen), dan is een melding voldoende.

Omschrijving

Meld het evenement uiterlijk 15 werkdagen voor de start van uw evenement.

Aanvragen

Als u aan onderstaande voorwaarden voldoet, kunt u uw evenement melden via het digitale aanvraagformulier door te klikken op 'Online regelen'.

Let op! Indien er bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken dient u hiervoor aanvullend een ontheffing artikel 35 Alcoholwet aan te vragen. Zie hiervoor de pagina Alcohol tijdelijk schenken.

Voorwaarden

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk zijn de voorwaarden voor een melding evenement als volgt:

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen tegelijkertijd.
  • Het evenement vindt tussen 08:00 uur en 23:00 uur plaats.
  • Er wordt geen (of zeer geringe) beperking van het gebruik van de openbare weg veroorzaakt zodat het niet noodzakelijk is om meer dan één verkeersmaatregel te treffen.
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur.
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object.
  • Er is een organisator.
  • Een situatietekening waarop de evenementenlocatie en de objecten zijn ingetekend.

Als het evenement niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, dient u een evenementenvergunning aan te vragen. Zie hiervoor de pagina Evenementen organiseren, vergunning.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beoordeelt uw melding binnen 15 werkdagen na ontvangst van uw melding.

Kosten

Er worden geen legeskosten in rekening gebracht bij een evenementmelding. Indien na beoordeling van uw melding wordt geconcludeerd dat het onder een evenementenvergunning valt zijn de legeskostenvoor 2024 € 46,20. 

Contact

Voor meer informatie of vragen stuurt u een e-mail naar vergunningenapv@rijswijk.nl.