Evenement organiseren, melding

Algemeen

Wanneer u een evenement wilt organiseren met een zeer klein effect op de openbare ruimte, zoals een straatfeest, een (kleine) lampionnenoptocht, of een kinderactiviteit (zoals een springkussen), dan is een melding voldoende.

Let op

Meld het evenement uiterlijk 3 weken voor de start van uw evenement.

Aanvragen

Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u uw evenement melden via het digitale aanvraagformulier door te klikken op 'Direct regelen'.  U kunt het evenement ook melden door: Om een melding door te geven vult u het meldingsformulier in.

  • Het formulier in te vullen
  • Het formulier en een situatietekening te mailen naar stadhuis@rijswijk.nl

Of het meldingsformulier en situatietekening per post te sturen naar:
Gemeente Rijswijk, College van Burgemeesters en Wethouders
T.a.v.: Horecaloket
Postbus 5305,  2280 HH Rijswijk

Let op! Indien er bedrijfsmatig alcohol wordt geschonken dient u hiervoor apart een ontheffing artikel 35 Alcoholwet aan te vragen.

Voorwaarden

Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor Rijswijk zijn de voorwaarden voor een melding evenement als volgt:

  • Het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 150 personen tegelijkertijd;
  • Het evenement vindt tussen 08:00 uur en 23:00 uur plaats;
  • Er wordt geen (of zeer geringe) beperking van het gebruik van de openbare weg veroorzaakt zodat het niet noodzakelijk is om meer dan één verkeersmaatregel te treffen 
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur;
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10m2 per object;
  • Er is een organisator.

Meesturen met het meldingsformulier: een situatietekening waarop de evenementenlocatie en de objecten zijn ingetekend.

Als het evenement niet aan alle bovenstaande voorwaarden voldoet, dient u een evenementenvergunning aan te vragen: Evenementen organiseren

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beoordeeld uw melding binnen 3 weken na ontvangst van uw melding.

Kosten

Er worden geen legeskosten in rekening gebracht bij een evenement. Indien na beoordeling van uw melding wordt geconcludeerd dat het onder een evenementenvergunning valt zijn de legeskostenvoor 2022 €44,15. 

Contact

U meldt uw evenement bij de gemeente.

Wet en regelgeving