Alcohol tijdelijk schenken

Algemeen

Horecabedrijven mogen normaal alleen in het bedrijf alcohol schenken. Organiseert u een evenement en wilt u daar ook alcohol schenken? Vraag een ontheffing aan bij de gemeente.

Omschrijving

Het is verboden om buiten uw horecabedrijf alcoholische dranken te verkopen. U kunt voor speciale evenementen een ontheffing aanvragen. Bijvoorbeeld met Koningsdag. Daarmee mag u tijdelijk zwak alcoholhoudende dranken verkopen, zoals bier en wijn.

U kunt een ontheffing krijgen voor maximaal 12 dagen achter elkaar.

Aanvragen

Om een ontheffing aan te vragen vult u het aanvraagformulier in. Het aanvraagformulier levert u samen met de aanvraag voor een evenementenvergunning of evenementenmelding in.

Op het aanvraagformulier wordt o.a. gevraagd:

  • Een verklaring over waar, wanneer en op welke tijd u tijdelijk alcohol wilt schenken
  • De benoeming van de personen die betrokken zijn bij het schenken van alcohol
  • De naam, datum, plaats en het woonadres van de personen

Voorwaarden

De voorwaarden om ontheffing voor het tijdelijk schenken van alcohol aan te vragen zijn:

  • U mag alleen zwak alcoholische dranken schenken (alcoholpercentage onder de 15%).
  • Het schenken van alcohol mag alleen onder leiding van een persoon die:
    • Minimaal 21 jaar oud is
    • Niet van slecht gedrag is (heeft bijvoorbeeld niet in de gevangenis gezeten)

Hoelang gaat het duren?

De gemeente besluit binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing van de Drank- en Horecawet kost € 140,70

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Dit kan samen gaan met de aanvraag voor een evenementenvergunning of evenementenmelding.

Wet- en regelgeving

Formulieren