Notatie: 01-2020

Bekendmakingen

B&W Besluit tarievenverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 3 december 2019 besloten tot: • Vaststelling van de tarievenverordening verrichte diensten Het besluit treedt in werking