Notatie: 12-2018

Bekendmakingen

Algemeen Plaatselijke Verordening week 48

Marktstandplaats: Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een vergunning hebben verleend op grond van artikel 4 van de Marktverordening gemeente Rijswijk 2012 voor: • het innemen van een

B&W besluiten week 48

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 20 november 2018 besloten tot: 1. de aanvrager Bakkerij Bosman een ontheffing te verlenen voor het in bedrijf stellen van