Notatie: 12-2019

Bekendmakingen

B&W Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 26 november 2019 besloten tot: 1. Aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld i