Notatie: 10-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 40

Oliebollen standplaats en kramen Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning hebben verleend op grond van artikel 2.10 en 5.18 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het