Notatie: 06-2019

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 18

Exploitatievergunning De burgemeester maakt bekend dat hij een exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: • het exploiteren van

B&W Besluit evenementenkalender

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 23 april 2019 besloten tot het vaststellen van de ontwerp-evenementenkalender 2019.