Notatie: 01-2020

Bekendmakingen

Algemene Plaatselijke Verordening week 49

Wijziging exploitatievergunning De burgemeester maakt bekend dat hij een wijziging exploitatievergunning heeft verleend op grond van artikel 2.28 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor: •

B&W Besluiten

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 26 november 2019 besloten tot: 1. Aan te stellen als onbezoldigd ambtenaar en aan te wijzen als gemeenteambtenaar, bedoeld i