Alcohol schenken en verkopen

Algemeen

Als u als ondernemer alcoholische dranken wilt schenken of verkopen, dan heeft u een alcoholvergunning nodig. Vraag de vergunning aan bij de gemeente.

Omschrijving

U heeft als ondernemer een alcoholvergunning (vroeger: drank- en horecavergunning) nodig voor het schenken en verkopen van alcoholische dranken. Er zijn 3 soorten alcoholvergunningen:

 • Voor horecabedrijven, zoals restaurants, cafés en verhuurders van bijvoorbeeld bierfietsen en partyboten
 • Voor slijterijen
 • Voor paracommerciële instellingen, zoals buurthuizen en (sport)kantines

In de volgende gevallen moet u misschien u ook nog andere vergunningen aanvragen of meldingen doen:

 • Voor een horecabedrijf of paracommerciële instelling heeft u ook een exploitatievergunning nodig.
 • Er kunnen meer dan 50 personen tegelijk in uw pand aanwezig zijn.
 • U heeft een terras bij uw horecabedrijf.
 • U wilt een gokautomaat plaatsen.

De gemeente doet in het kader van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) een Bibob-onderzoek. Zo controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de mensen die erbij betrokken zijn. Het uitvoeren van een Bibob onderzoek kost tijd. Wij adviseren u tijdig contact op te nemen via bibob@rijswijk.nl Kijk voor meer informatie bij 'Bibob-onderzoek'.

Aanvragen

U heeft de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor een commerciële horecabedrijf:

 • Een volledig naar waarheid ingevuld aanvraagformulier
 • Verklaring leidinggevende per leidinggevende
 • Als u niet de ondernemer bent van het slijters- of horecabedrijf een verklaring waarin de ondernemer u toestemming geeft om een Drank- en Horecavergunning aan te vragen
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning) van de personen die in de aanvraag worden genoemd als ondernemer dan wel bestuurders en leidinggeven de alsmede de leidinggevenden niet zijnde de ondernemer/bestuurder
 • Kopie verklaring sociale hygiëne van de leidinggevende (of indien van toepassing) een kopie verklaring vakbekwaamheid aanwezig zoals deze vóór 1 januari 1996 werd afgegeven door het Bedrijfschap Horeca op grond van het inmiddels vervallen artikel 41 Drank- en Horecawet of (indien van toepassing) een gewaarmerkte kopie van een op 31 december 1995 rechtsgeldige Drank- en Horecavergunning waarop de betreffende leidinggevende stond vermeld als bedrijfsleider of beheerder
 • Arbeidsovereenkomst (voor zover in loondienst)
 • Bij payrollbedrijven: overeenkomst tussen werknemer en payrollbedrijf en de overeenkomst tussen horecaondernemer en payrollbedrijf ten aanzien van inhuur leidinggevende
 • Een huur-, of pachtcontract of eigendomsbewijs voor het pand van het bedrijf
 • Een kopie van de bestaande Drank- en Horecavergunning (indien eerder afgegeven)
 • Statuten van de rechtspersoon (indien van toepassing)
 • Een plattegrond (schaal 1:100) van de inrichting
 • Technische informatie met betrekking tot de luchtverversingscapaciteit van de mechanischeventilatie(*) 

U heeft de volgende gegevens nodig bij de aanvraag van een drank- en horecavergunning voor een paracommerciële instelling:

 • Een volledig naar waarheid ingevuld aanvraagformulier
 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning) van depersonen die in de aanvraag worden genoemd als bestuurder en leidinggevende alsmede de leidinggevenden niet zijnde de ondernemer/bestuurder
 • Kopie verklaring sociale hygiëne van de leidinggevende (of indien van toepassing) een kopie verklaring vakbekwaamheid aanwezig zoals deze vóór 1 januari 1996 werd afgegeven door het Bedrijfschap Horeca op grond van het inmiddels vervallen artikel 41 Drank- en Horecawet of (indien van toepassing) een gewaarmerkte kopie van een op 31 december 1995 rechtsgeldige Drank- en Horecavergunning waarop de betreffende leidinggevende stond vermeld als bedrijfsleider of beheerder
 • Een huur-, of pachtcontract of eigendomsbewijs voor het pand van het bedrijf
 • Een kopie van de bestaande Drank- en Horecavergunning (indien eerder afgegeven).
 • Een bestuursreglement
 • Lijst met barvrijwilligers die Instructie Verantwoord Alcoholgebruik hebben gehad. Dit is een onderdeel van het bestuursreglement
 • Statuten van de rechtspersoon (indien van toepassing)
 • Een plattegrond (schaal 1:100) van de inrichting.
 • Technische informatie met betrekking tot de luchtverversingscapaciteit van de mechanische ventilatie(*)

(*) Op grond van artikel 5 Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet dient een horecalokaliteit voorzien te zijn van een rechtstreeks met de buitenlucht in verbinding staande goedwerkende mechanische ventilatie met een luchtverversingscapaciteit van 3,8 x 10 m³/s per m² vloeroppervlakte.

Voorwaarden

U moet een alcoholvergunning aanvragen als:

 • U een bedrijf waar u alcohol wilt schenken of verkopen start, verhuist of overneemt
 • Het bedrijf (bouwtechnisch) verandert
 • De ondernemingsvorm verandert (bijvoorbeeld: uw eenmanszaak wordt een bv)

In de alcoholvergunning staan regels. Als u zich niet aan deze regels houdt, kan de gemeente u een boete geven of uw vergunning schorsen voor maximaal 12 weken. Ook kan de gemeente uw vergunning helemaal intrekken.

De regels zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • Leidinggevenden moeten een Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne hebben.
 • Leidinggevenden moeten geregistreerd staan in het Register Sociale Hygiëne.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal met 6 weken verlengen. Gaat het om een alcoholvergunning voor een buurthuis of kantine? De gemeente beslist dan binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag.

Kosten

De kosten voor een aanvraag of wijziging van een drank- en horecavergunning zijn:

 1. Een aanvraag van een drank- en horecavergunning € 375,10
 2. Een wijziging van de omschrijving van een bestaande vergunning € 140,70

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Bent u het niet eens met de beslissing op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.