Aansprakelijk stellen van de gemeente

Algemeen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Omschrijving

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • Slecht onderhoud aan de weg of het riool
 • Door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

Aanvragen

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

 • U neemt contact op met de gemeente
 • U geeft door:
  • Datum en tijdstip van het voorval
  • De precieze plek waar het gebeurde
  • Een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • Verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • Eventueel een getuigenverklaring
  • Eventueel foto's van de situatie
  • Uw naam en adres
  • Uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • Uw e-mailadres

Voorwaarden

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • Gemeentelijke gebouwen
 • Gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Bezwaar

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Wet- en regelgeving