Aansprakelijk stellen van de gemeente

Algemeen

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. U dient een claim in bij de gemeente.

Omschrijving

Als u schade heeft geleden door de gemeente, kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen. De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade als er bijvoorbeeld sprake is van:

 • slecht onderhoud aan de weg of het riool
 • door nalatig handelen. Dit betekent dat de gemeente het ongeluk of de beschadiging had kunnen voorkomen.

Aanvragen

Zo stelt u de gemeente aansprakelijk:

 • u neemt contact op met de gemeente
 • u geeft door:
  • datum en tijdstip van het voorval
  • de precieze plek waar het gebeurde
  • een bewijs van de opgelopen schade (zoals een rekening van de reparatie)
  • verklaring van het voorval, waarin u uitlegt hoe de schade ontstond (zoals een proces-verbaal van de politie bij een ongeluk)
  • eventueel een getuigenverklaring
  • eventueel foto's van de situatie
  • uw naam en adres
  • uw telefoonnummer waar u overdag te bereiken bent
  • uw e-mailadres

Voorwaarden

De aansprakelijkheid van de gemeente geldt voor verschillende soorten schade. Bijvoorbeeld bij schade door de kwaliteit van het onderhoud aan:

 • gemeentelijke gebouwen
 • gemeentelijke wegen, pleinen of openbaar groen

Bezwaar

U kunt niet in bezwaar gaan bij de gemeente. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, dan kunt u de zaak voor de burgerlijke rechter brengen. Wilt u meer informatie? Dan kunt u terecht bij het Juridisch Loket.

Wet en regelgeving