Rioolverstopping

Algemeen

Heeft u een klacht over het riool? Bijvoorbeeld omdat het riool verstopt is of stinkt? Als de oorzaak buiten uw erf ligt, meldt u dit bij de gemeente.

Omschrijving

De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel.
Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren.

Aanvragen

Heeft u last van een verstopt riool ? Dan kunt u contact opnemen met een rioolontstoppingsbedrijf om te onderzoeken in welk deel van het riool de verstopping zit. Zit de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool? Dan lossen wij de storing op. Indien u buiten kantoortijden storing heeft en het noodzakelijk is deze te verhelpen dan kunt u via het meldingsformulier contact opnemen met de calamiteitendienst en een melding maken.

Hoe lang duurt het?

  • Meestal binnen 1 werkdag voert de gemeente een inspectie uit als u een verstopt riool tussen uw woning of eigen terrein en het hoofdriool meldt.
  • Reparatie volgt binnen 3 werkdagen als er geen bijzonderheden zijn.

Erfgrensput

Het riool waar u verantwoordelijk voor bent loopt van de erfgrensput naar en in uw huis. Wij zijn verantwoordelijk voor het gedeelte tussen het gemeentelijk riool en de erfgrensput. Aan de erfgrensput is te zien in welk deel van het riool de verstopping zit.

  • Staat er geen water in de erfgrensput, dan zit de verstopping in uw eigen riool.
  • Staat er wel water in de erfgrensput, dan zit de verstopping in het gemeentelijk deel van het riool. Wij zijn dan verantwoordelijk voor het oplossen van de verstopping.

Opgraven erfgrensput binnen de bebouwde kom

De erfgrensput ligt meestal op een halve meter binnen de erfgrens. Heeft u geen voortuin? Dan ligt de erfgrensput onder het voetpad. U mag alleen zelf graven als de put op uw terrein ligt.

U kunt de erfgrensput;

  • laten opgraven door een door u ingeschakeld bedrijf;
  • zelf opgraven.

Nadat is geconstateerd dat de storing is gelegen in het gemeenteriool belt u met de gemeente.

Opgraven erfgrensput buiten de bebouwde kom

De rioolaansluitingen buiten bebouwde kom zijn meestal direct aangesloten op een pompput of Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). Deze mag u niet zelf open maken.

Kosten

Wij vergoeden gemaakte onderzoekskosten tot € 200,00. Dit is een maximale vergoeding die is gebaseerd op het onderzoek dat nodig is om te onderzoeken in welk deel van de aansluiting de verstopping is gelegen. Dit onderzoek behelst het opgraven van de erfgrensput. Let op! Wees alert op de kosten die bij u in rekening worden gebracht. Zorgt u er voor dat de afspraken over de uit te voeren werkzaamheden vooraf helder zijn net als de kosten die hiermee zijn gemoeid. Exorbitant hoge bedragen worden soms in rekening gebracht en onnodige werkzaamheden worden verricht. Kosten voor niet noodzakelijk onderzoek vergoedt de gemeente niet. De consumentenbond heeft hier in een artikel aandacht aan besteed. Een goede loodgieter vinden | Consumentenbond

Wet- en regelgeving