Zienswijze indienen

Algemeen

Als u het niet eens bent met een plan of besluit van de gemeente, kunt u uw zienswijze indienen. U kunt uw zienswijze opsturen of mondeling doorgeven aan de gemeente.

Omschrijving

Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet een zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wil kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw omgevingsplan van de gemeente.

U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

Aanvragen

U kunt uw zienswijze schriftelijk of mondeling doorgeven.

Doet u het schriftelijk? Zet het volgende in uw zienswijze:

  • uw naam en adres
  • het ontwerpplan of ontwerpbesluit waar u het niet mee eens bent (stuur bijvoorbeeld een kopie van het ontwerp mee of schrijf het dossiernummer op)
  • waarom u het niet eens bent met het ontwerp
  • de datum waarop u de zienswijze schrijft
  • uw handtekening
  • eventueel een schriftelijke machtiging met handtekening

Wilt u mondeling uw zienswijze doorgeven? Maak dan een afspraak met de gemeente. De gemeente maakt een verslag van uw mondelinge zienswijze. Dit verslag ondertekent u.

U mag tegenwoordig ook een zienswijze digitaal indienen (e-mail)

Voorwaarden

De voorwaarden om een zienswijze in te dienen zijn:

  • Het is een zienswijze over ontwerpbesluiten of ontwerpplannen.
  • U dient uw zienswijze in binnen 6 weken na publicatie van het besluit of plan.

Bezwaar

Als u uw zienswijze heeft gegeven, kunt u in beroep gaan tegen het definitieve besluit. U gaat in beroep bij de rechtbank. Gaat het om een omgevingsplan? Dan gaat u in beroep bij de Raad van State.

U heeft 6 weken de tijd om het beroepschrift in te dienen.

Bent u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank op uw beroep? Dan kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State.

Wet- en regelgeving