WOZ-waarde opvragen

Algemeen

De WOZ-waarde van uw woning staat vermeld op uw aanslagbiljet. Deze kunt u inzien via de Digitale Belastingbalie. De WOZ-waarde van uw woning en die van alle andere woningen staan ook op de website wozwaardeloket.nl. Zo kunt u bijvoorbeeld de WOZ-waarde van uw woning vergelijken met de buren of een andere woning in de omgeving. Ook notarissen, makelaars en andere gemeenten kunnen via deze website WOZ-waarden inzien.

Aanvragen

De WOZ-waarde gaat uit van de marktwaarde, dit is vastgelegd in de Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde geeft dus een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum. Voor belastingjaar 2023 is de waardepeildatum 1 januari 2022.

Voor het bepalen van de WOZ-waarde gebruikt de gemeente de modelmatige waardebepaling. Bij de modelmatige waardebepaling vergelijkt de gemeente de woning die getaxeerd wordt met andere woningen die pas geleden zijn verkocht. Uit deze vergelijking wordt de WOZ-waarde van de woning vastgesteld.

De WOZ-waarde kan getoetst worden door het taxatieverslag op te vragen. Op het taxatieverslag staat over het algemeen een selectie van 3 verkochte woningen in uw buurt. Zo kunt u deze vergelijken met uw woning. Maar de gemeente gebruikt de verkoopcijfers van alle verkochte woningen in de gemeente voor het uiteindelijk bepalen van de WOZ-waarde.

Bezwaar

Als u schriftelijk bezwaar indient tegen de WOZ-waarde, komt een WOZ-taxateur van de gemeente langs in uw huis of gebouw. Samen met u kijkt hij of de waarde goed is bepaald en wat de reden is dat de waarde te hoog is. Bijvoorbeeld omdat u wel of geen dakkapel heeft of als er nog onderhoud moet worden gedaan. Is de WOZ-waarde te hoog bepaald, dan wordt de waarde minder. U kunt niet onderhandelen over de waarde.