Woonvoorziening, wonen voor mensen met een beperking

Algemeen

Als u, uw partner of uw kind door ziekte of een beperking problemen heeft met het gebruik van de woning, dan is een woningaanpassing wellicht een oplossing.
U vraagt dan een woonvoorziening aan. Voorbeelden van een woonvoorziening zijn aanpassingen aan de badkamer, keuken of toegang tot uw woning.

Omschrijving

Verhuizen

Soms is het technisch niet mogelijk of moet er zoveel aan uw huis aangepast worden dat de gemeente u adviseert om te verhuizen naar een andere (geschikte) woning. U kunt dan eventueel in aanmerking komen voor een verhuiskostenvergoeding.

Voor wie?

Iedereen die door ziekte, een beperking of leeftijd problemen heeft met het gebruik van de huidige woning. De aangevraagde woonvoorziening dient wel langdurig noodzakelijk te zijn.

Aanvragen

Wilt u meer informatie over deze voorziening of het aanvragen? Maak dan een afspraak voor deze Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)-voorziening.

U kunt een woonvoorziening aanvragen met het meldformulier WMO. Dit formulier kunt u ook gebruiken als u voor iemand anders een aanvraag wilt indienen. Deze persoon moet dan wel zelf het formulier ondertekenen. U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen of ophalen bij de balie Maatschappelijke Ondersteuning.

Vul het meldformulier in en stuur het, samen met een kopie van de legitimatie, op naar:

Gemeente Rijswijk
Sectie Zorg, Wonen en Welzijn
Postbus 5305
2280 HH RIJSWIJK

U kunt het meldformulier ook persoonlijk indienen bij de balie Maatschappelijke Ondersteuning. De consulenten bij Maatschappelijke Ondersteuning kunnen u helpen met het invullen van het meldformulier en informatie geven over de procedure en vervolgstappen van uw aanvraag.

Vervolgprocedure

Na de inname van uw melding wordt er een afspraak met u gemaakt door een adviseur van de gemeente of van een extern adviesbureau. Er wordt een huisbezoek afgelegd waarbij de doelstelling is om de problemen in kaart te brengen en samen tot een adequate oplossing te komen.

Kosten

Voor de meeste aanpassingen is een eigen bijdrage van toepassing. Deze bedraagt 50% van de gemaakte kosten. De daadwerkelijk te betalen eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U ontvangt dus van het CAK bericht hierover.

Op de website van het CAK kunt u, met behulp van een rekenmodule, een indicatie krijgen van het bedrag dat u gaat betalen.

Formulieren