Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Algemeen

Voor het splitsen van een woning heeft u een omgevingsvergunning nodig en een vergunning in het kader van de huisvestigingsverordening.

Omschrijving

U wilt u woning gaan splitsen? Onderzoek dan eerst of uw woning in aanmerking komt voor splitsing. In het paraplubestemmingsplan “wonen Rijswijk” en in de “Beleidsregels wijzigen samenstelling woonruimtevoorraad gemeente Rijswijk 2023” zijn regels opgenomen voor het splitsen van wonen.

Wij adviseren u om een concept aanvraag in te dienen, zodat wij uw plan kunnen toetsen aan de geldende regels en het beleid. Indien splitsing mogelijk is wordt in de eindbrief uiteenzet welke vergunningen u moet indienen en welke gegevens u hierbij moet indienen.  

Denk hierbij aan de eisen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), geluidniveau binnen de woning, brandcompartimentering, draagconstructie.

Aanvragen

Zo vraagt u een concept aanvraag aan:

  • Ga naar het Omgevingsloket.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet of u een vergunning nodig heeft, bij vraag 7 kunt u kiezen voor (concept) aanvraag.
  • Log in:
    • voor uzelf: met DigiD
    • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor woningsplitsing zijn:

  • U bent de eigenaar van het pand. LET OP: dan dient u ook een goedkeuring te hebben van de VvE.
  • Het gaat om een woning.

Hoelang gaat het duren?

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw (concept) aanvraag in beginsel een uitspraak (concept aanvraag) of besluit (definitieve) aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.