Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Algemeen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet uw gebouw in de omgeving passen. Daarom beoordeelt de adviescommissie omgevingskwaliteit of uw plannen voldoen aan de welstandseisen die zijn opgenomen in de welstandsnota Rijswijk.

Omschrijving

Wilt u bouwen of verbouwen? Onderzoek dan eerst wat de mogelijkheden zijn.

Wij adviseren u om een concept aanvraag in te dienen, zodat wij uw plan op voorhand kunnen toetsen aan de geldende regels en het beleid.

Wij onderzoeken eerst of uw plan past binnen de regels van het omgevingsplan Rijswijk. Als uw plan niet past beoordelen wij of uw plan wenselijk is. Vervolgens wordt de haalbaarheid getoetst. Onderdeel van de haalbaarheid is een beoordeling door de adviescommissie Omgevingskwaliteit.

De commissie beoordeelt of uw plan voldoet aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past.

Aanvragen

Zo vraagt u een concept aanvraag aan:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck.
 • Geef aan dat u uw plan wilt toelichten aan de adviescommissie (afhankelijk van wat u gaast doen komt deze vraag naar voren in stap 5 of 6)
 • U ziet of u een vergunning nodig heeft, bij vraag 7 kunt u kiezen voor (concept) aanvraag.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

Om uw conceptaanvraag te kunnen toetsen dient u de volgende gegevens aan te leveren:

 • Foto’s van het pand, evt. straat, bijvoorbeeld waar z’n zelfde verbouwing heeft plaats gevonden.
 • Schetsontwerp plattegronden schaal 1:100 met maatvoering;
 • (Gevel) aanzichten schaal 1:100 met hoogte maten;
 • Kleur- en materiaalstaat;
 • visualisatie (3d-photoshop);

Hoelang gaat het duren?

De komende agenda van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt plaats:

 • 21 maart 2024                  kamer 3.20 de Naald
 • 25 april 2024                     kamer 2.20 de Bult
 • 30 mei 2024                      kamer 3.20 de Naald
 • 27 juni 2024                      kamer 3.20 de Naald
 • 25 juli 2024                       kamer 2.20 de Bult

De commissievergaderingen zijn van 13.30u – 16.00u (eindtijd is afhankelijk van aantal plannen)

Behandeling van een plan door de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit is onderdeel van de behandeling van de (concept-) aanvraag.

De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw conceptaanvraag een einduitspraak over uw conceptaanvraag. Een goed doorlopen conceptaanvraag betekend dat het proces van de definitieve aanvraag voorspoedig kan verlopen. 

Kosten

Kosten voor het in behandeling nemen zijn € 310,85.

Tarief 2024

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen een einduitspraak van een conceptaanvraag

Meer informatie