Warmtenet en aardgasvrij wonen

Algemeen

De gemeente Rijswijk schakelt over naar duurzame energie. Onderdeel hiervan is het aardgasvrij verwarmen van woningen en andere gebouwen.

Transitievisie Warmte

De gemeente heeft in de Transitievisie Warmte de eerste contouren geschetst over hoe woningen en gebouwen het beste aardgasvrij zijn te verwarmen. In deze visie geven we aan welke alternatieve warmte opties er op dit moment zijn en wat de mogelijkheden per wijk zijn.

Kijk op www.aardgasvrij.regionaalenergieloket.nl/rijswijk wat dit voor uw buurt betekent en hoe u uw huis hier op voor kunt bereiden. Hier hoeft u alleen uw adres in te vullen en ziet u wanneer uw buurt aan de beurt is.  Ook wordt er aangegeven welke warmteoplossing de voorkeur heeft. Deze voorkeursoplossing heeft de laagste maatschappelijke kosten voor de hele buurt. Daarnaast kunt u daar lezen wat u alvast kunt doen om uw eigen woning/gebouw of bedrijfspand voor te bereiden op een duurzame toekomst. Kom erachter welke maatregel slim is voor uw woning of bedrijfspand

Warmtenet

De gemeente Rijswijk en de twee woningcorporaties hebben een intentieovereenkomst ondertekend met warmtebedrijf HVC voor een haalbaarheidsonderzoek naar een collectief warmtenet in Rijswijk West. Dit is niet alleen een belangrijke stap richting een aardgasvrije toekomst, maar er ontstaan zo ook mogelijkheden om na de aanleg klimaatadaptieve maatregelen te treffen in de herontwikkeling van de openbare ruimte. Zo werken we integraal samen aan een groen en duurzaam Rijswijk dat voorbereid is op de toekomst.

intentieverklaring warmtenet

Een eerste verkenning naar een warmtenet voor Hoekpolder en De Strijp

De komende jaren schakelt Rijswijk over naar een duurzame toekomst. We gaan minder fossiele brandstoffen gebruiken en stappen over naar schone energiebronnen. Welke energiebronnen dit kunnen zijn is, vastgelegd in onzeTransitievisie Warmte Rijswijk (TVW). Voor een groot deel van Rijswijk West lijkt een warmtenet het beste alternatief voor aardgas. Voor de woningen in Hoekpolder en De Strijp is dit minder duidelijk. Deze woningen zijn namelijk in de jaren ’90 gebouwd en al redelijk (tot goed) geïsoleerd. Daardoor zijn ook andere warmteoplossingen mogelijk. Samen met de bewonersorganisaties heeft gemeente Rijswijk onderzocht welke duurzame warmtebron voor deze woningen het beste alternatief is. De uitkomsten geven de inwoners van beide wijken een globaal inzicht in de verschillende mogelijkheden. Zo kan elke bewoner zijn eigen afwegingen maken. Meer weten? Lees hier de rapportage van het onderzoek.