Vrijwilligersverzekering

Algemeen

De groep vrijwilligers groeit nog steeds. Vrijwilligers doen belangrijk werk. En waar gewerkt wordt, kan er wel eens iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Vanuit een gevoel van zorgplicht naar de groep mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen en door ervoor te zorgen dat ze niet met de financiële gevolgen van schade of letsel blijft zitten, heeft de gemeente Rijswijk de VNG Vrijwilligersverzekering geregeld.

Omschrijving

De VNG vrijwilligersverzekering is er voor:

 • Vrijwilligers
 • Mantelzorgers
 • Maatschappelijke stagiaires
 • Mensen die in het kader van ‘ Tegenprestatie’ vrijwilligerswerk doen

Voor bijzondere groepen vrijwilligers zoals de vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn speciale regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.

De Vrijwilligersverzekering heeft als voordeel dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, jong en oud, eenmalig of structureel actief,  actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente is verzekerd.

Aanvragen

Er is schade en wat dan?

In vijf stappen kan de schade gemeld en afgehandeld worden:

1. Een vrijwilliger checkt eerst of hij de schade kan melden op een eigen verzekering of op een verzekering van de organisatie.

 • Kan dat? Dan meldt hij de schade bij die verzekeraar.
 • Kan dat niet? Dan meldt de vrijwilliger de schade bij de gemeente met een digitaal schademeldingsformulier.

Nota bene: schade in de vorm van letsel door een ongeval kan direct bij de gemeente gemeld worden.

2. De vrijwilliger stuurt het ingevulde schademeldingsformulier naar de gemeente. Dit kan:

 • Digitaal; download het digitale schadeformulier, vul het in en mail de claim naar de gemeente via stadhuis@rijswijk.nl ter attentie van Maatschappelijk Opgave & Beleid Sociaal Domein.
 • Per post; download het digitale schadeformulier, print het uit en vul het in. Vervolgens stuurt u het formulier naar Gemeente Rijswijk, Ter attentie van Maatschappelijk Opgave & Beleid Sociaal Domein, Postbus 5305, 2280HH Rijswijk.

3. De gemeente meldt de schade bij Centraal Beheer

4. Een schadebehandelaar van Centraal Beheer neemt de schade in behandeling.

 • Na de melding neemt de schadebehandelaar rechtstreeks contact op met de vrijwilliger of de organisatie.
 • De schadebehandelaar van de schade regelt dit rechtstreeks met de benadeelde.
 • Is er twijfel of Centraal Beheer de schade moet afhandelen? Dan overlegt de schadebehandelaar altijd met de vrijwilliger of de organisatie.

5. Als de schade met de benadeelde is afgehandeld, informeert Centraal Beheer:

 • degene die de schade gemeld heeft, als dat iemand anders is dan degene die de schade had.
 • de gemeente, omdat zij de VNG Vrijwilligersverzekering gesloten heeft en de schade op die verzekering is afgehandeld.

Voorwaarden

Wat is er verzekerd?

De vrijwilligersverzekering verzekert risico’s die direct verband houden met de vrijwilliger en het werk dat gedaan wordt:

 • Aansprakelijkheid van de vrijwilligers
 • Aansprakelijkheid van de organisatie
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Ongevallen
 • Persoonlijke eigendommen
 • Rechtsbijstand

Heeft u als vrijwilliger schade? En is er een andere verzekering dan de VNG Vrijwilligersverzekering waarop u de schade kunt melden? Dan gaat die verzekering voor. Dit heet ‘secundaire dekking’. Deze secundaire dekking geldt voor alle verzekering, behalve voor de ongevallenverzekering.

Mantelzorgers kunnen geen aanspraak maken op de verkeersaansprakelijkheid voor rechtspersonen, omdat zij als mantelzorger geen rechtspersoon zijn.