Verzorgingshuis, indicatie plaatsing

Algemeen

Het kan zijn dat u moeite heeft om zonder hulp van anderen zelfstandig thuis te wonen. Bijvoorbeeld door ouderdom, een beperking of een ziekte. Een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis kan dan een oplossing zijn. U heeft hiervoor een indicatie nodig. In de indicatie staat wat voor hulp u nodig heeft en hoeveel.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U bent verzekerd voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.
  • U heeft een ziektekostenverzekering. 

Contact

U kunt bij de gemeente informatie en advies krijgen over de verschillende woonvoorzieningen.
U vraagt de indicatie voor een plaats in een verzorgingshuis aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).