Verwijzingsborden plaatsen

Algemeen

U mag niet zonder toestemming van de gemeente verwijzingsborden plaatsen. Verwijzingsborden verwijzen bijvoorbeeld naar evenementen als een kermis of braderie.

Aanvragen

Om toestemming te vragen, geeft u door:

  • waarom u de borden wilt plaatsen
  • waar u ze wilt plaatsen
  • wanneer en hoe laat u de borden plaatst
  • wanneer en hoe laat u de borden opruimt 

Hoelang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Contact

U vraagt toestemming aan bij de gemeente.