Verhuizen binnen Nederland

Algemeen

Gaat u verhuizen? U geeft dit door aan de gemeente waarin u gaat wonen. Dat kan 4 weken voor de verhuizing tot 5 dagen na de verhuizing.

Omschrijving

U moet een verhuizing altijd doorgeven aan de gemeente waarin u gaat wonen. Ook als u in dezelfde gemeente blijft wonen. De gemeente past de basisregistratie personen(BRP) dan aan.

Gaat u samenwonen? Wanneer u bij iemand anders intrekt, moet u schriftelijk toestemming hebben. Deze toestemming neemt u mee als u de verhuizing doorgeeft.

Aanvragen

U kunt uw verhuizing online regelen. U hebt de volgende gegevens nodig:

 • Uw DigiD inloggegevens. Log in met DigiD bij de gemeente waarin u gaat wonen en vul de gegevens in.
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een huur- of koopovereenkomst met handtekeningen van beide partijen.
 • Gaat u bij iemand in huis wonen, dan hebt u toestemming nodig van de hoofdbewoner en een kopie geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Hebt u geen DigiD? U kunt uw verhuizing ook aan de balie of per post doorgeven. 

U komt langs bij de Publieksbalies. Dit kan met of zonder afspraak. Wij raden u aan om een afspraak te maken. U bent dan sneller aan de beurt en hoeft niet te wachten. Komt u zonder afspraak langs? Houdt er dan rekening mee dat u mogelijk lang moet wachten.

U hebt nodig:

 • Een geldig paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning of een kopie hiervan.
 • Een bewijs van uw nieuwe adres, zoals een huur- of koopovereenkomst met handtekeningen van beide partijen. Let op: Een digitale overeenkomst voldoet niet. Zorg dat u een uitgeprinte overeenkomst bij u heeft.
 • Gaat u bij iemand in huis wonen, dan hebt u toestemming nodig van de hoofdbewoner en een kopie geldig identiteitsbewijs van de hoofdbewoner.

Om uw verhuizing per post door te geven belt u 14070 voor een verhuisformulier. Vul het verhuisformulier in en stuur het samen de bijlagen naar:

Gemeente Rijswijk
Burgerzaken
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Voorwaarden

De aangifte van verhuizing kan gedaan worden door:

 • uzelf, als u 16 jaar of ouder bent;
 • door ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
 • samenwonende echtgenoten / geregistreerde partners voor elkaar (alleen als zij samen van het ene naar het nieuwe adres verhuizen);
 • samenwonende ouders en meerderjarige kinderen voor elkaar;
 • de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
 • een meerderjarige die daarvoor schriftelijk gemachtigd is.

Hoe lang gaat het duren?

U kunt uw verhuizing doorgeven:

 • vanaf 4 weken voor de verhuizing;
 • tot maximaal 5 dagen na de verhuizing.

Kosten

Het doorgeven van een verhuizing is gratis.

Contact

Wet en regelgeving