Vergunning voor buurthuis of kantine aanvragen

Algemeen

Wilt u een buurthuis of kantine runnen? Vraag hiervoor een exploitatievergunning bij de gemeente aan.

Omschrijving

Voor het runnen van een buurthuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig. Bijvoorbeeld voor een dorpshuis of een voetbalkantine.

Zodra er iets verandert, moet u dit doorgeven aan de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn wanneer u een buurthuis of kantine overneemt. Of als uw bedrijf verhuist. Maar ook als u stopt met uw werkzaamheden, moet u dit doorgeven.

Wilt u alcohol verkopen in uw buurthuis of kantine? Dan moet u ook een drank- en horecavergunning aanvragen. De gemeente beslist in overleg met u op welke dagen en op welke tijdstippen u alcohol mag verkopen.

Aanvragen

Zo vraagt u een exploitatievergunning voor een buurthuis of kantine aan:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft in ieder geval door:
    • een ingevuld aanvraagformulier
    • de plaats van het buurthuis of de kantine
    • wie het buurthuis of de kantine exploiteert

Hoelang gaat het duren?

 

De gemeente beslist binnen 12 weken na ontvangst op uw aanvraag voor een exploitatievergunning. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

De gemeente beslist binnen 6 maanden na ontvangst op uw aanvraag voor de drank- en horecavergunning voor een buurthuis of kantine.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet- en regelgeving