Vergunning intrekken

Algemeen

De gemeente kan uw vergunning intrekken. U krijgt hiervan schriftelijk bericht.

Omschrijving

Als u een vergunning heeft, kan de gemeente deze helemaal of voor een deel intrekken. U moet dan stoppen met de activiteiten waarvoor u een vergunning had. De gemeente laat dit schriftelijk aan u weten. Redenen voor het intrekken van een vergunning zijn bijvoorbeeld:

  • U houdt zich niet aan de regels.
  • U heeft bij de aanvraag van de vergunning niet genoeg of verkeerde gegevens ingeleverd.
  • U komt niet door het Bibob-onderzoek. Met dit onderzoek controleert de gemeente de betrouwbaarheid van uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf betrokken zijn.

Kosten

Als een vergunning wordt ingetrokken krijgt de aanvrager 50% van de leges terug. De aanvrager moet minimaal nog wel € 79,65 betalen.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing om uw vergunning in te trekken. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.