Vakantie doorgeven bij bijstandsuitkering

Algemeen

Als u een uitkering heeft, mag u maximaal 4 weken per jaar op vakantie. Meld uw vakantie bij uw gemeente, vóór u op vakantie gaat.

Omschrijving

Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

U kunt uw vakantiedagen in 1 keer opnemen of verspreiden. Tijdens uw vakantie krijgt u de bijstand doorbetaald.

Aanvragen

Melden vakantie

Maak gebruik van het formulier 'Melding vakantie/verblijf in het buitenland'. U vindt het formulier onder het kopje formulieren.

Melden bij terugkomst

De dag nadat u terug bent in Nederland moet u dit melden bij de gemeente Rijswijk. Het is belangrijk dat u de volgende gegevens aanlevert:

  • Kopie van uw paspoort met hierin de stempels van uw reis;
  • Kopie van bijvoorbeeld de vliegtickets van uw reis, betaalbewijs tolweg of andere gegevens waar opstaat wanneer u weg bent gegaan en wanneer u terug bent gekomen.
  • In sommige gevallen kan uw consulent andere afspraken met u maken. Bijvoorbeeld hoe u zich meldt of welke (aanvullende) gegevens nog nodig zijn.

Als u een traject volgt bij het Werkgevers ServicePunt (WSP) vergeet dan niet om dit ook aan uw werkconsulent te vertellen.

Inleveren gegevens

Het liefst hebben wij dat u de gegevens digitaal aanlevert. Wilt u daarom de gevraagde gegevens naar ons toe mailen?

Online

Deze gegevens kunt u aanleveren door deze te mailen naar stadhuis@rijswijk.nl onder vermelding van uw naam en uw BSN (burgerservicenummer). Graag de documenten in PDF-bestand meesturen.

Per post

Lukt e-mailen niet? Stuur de gegevens dan naar:

Gemeente Rijswijk
afdeling Inkomen en Participatie
Postbus 5305
2280 HH Rijswijk

Let op:

  • Geeft u uw vakantie en/of terugkomst niet aan ons door? Dan kunt u een boete krijgen.
  • Gaat u langer dan toegestaan op vakantie? U ontvangt dan geen uitkering over deze periode.

Voorwaarden

De voorwaarden voor vakantie met een bijstandsuitkering zijn:

  • U mag maximaal 4 weken per jaar van huis.
  • U meldt het vooraf bij de gemeente.

Let op:

  • U mag geen vakantiedagen meenemen naar het volgende jaar.
  • U mag niet de laatste 4 weken van het jaar en de eerste 4 weken van het nieuwe jaar achter elkaar opnemen.