Urgentieverklaring woningzoekende

Algemeen

Heeft u dringend een andere woonruimte nodig? Maar lukt het u niet om een geschikte woning voor uzelf te vinden? Bij een hoge uitzondering kunt u misschien in aanmerking komen voor een urgentieverklaring.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u de beslisboom invullen. Deze geeft u een advies over of u kans maakt op een urgentie of niet. Hiermee heeft u nog geen urgentie aanvraag ingediend.

Na het advies kunt u uw gegevens online achterlaten. Een consulent van de gemeente neemt telefonisch contact met u op om een intakegesprek af te nemen. Tijdens dit gesprek wordt beoordeeld of het doen van een aanvraag zinvol is.

Als het doen van een aanvraag zinvol is, dan sturen wij u een aanvraagformulier toe. Deze levert u in op het stadhuis. Bij de aanvraag moeten stukken worden bijgevoegd. De consulent zal u vertellen welke. Wanneer de aanvraag niet compleet is, kan deze niet in behandeling worden genomen.

Voorwaarden

De aanvraag wordt streng beoordeeld. Om de urgentieverklaring aan te kunnen vragen moet u in ieder geval aan meerdere van onderstaande voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder en hebt een Nederlandse identiteit en of verblijfsvergunning.
 • U staat ingeschreven in de gemeente Rijswijk.
 • Uw inkomen is maximaal €39.0555 bij een 1-persoons huishouden en maximaal €47.325 bij een meerpersoonshuishouden.
 • U woont in een zelfstandige woonruimte.
 • U staat minimaal twee jaar aaneengesloten ingeschreven bij Woonnet-Haaglanden en hebt voorafgaand aan de aanvraag minimaal 3 maanden actief op vrijkomende woningen gereageerd.
 • U heeft geen passende woning geweigerd.
 • Uw problemen zijn niet door uw eigen schuld en/of toedoen ontstaan.
 • Uw huur is te hoog voor uw inkomen en u ontvangt woonkostentoeslag die hoger is dan de maximaal toegestane huurtoeslag.
 • U ontvang of verleent mantelzorg en door een verhuizing wordt de afstand tussen de woning van de ontvanger en de verlener verminderd. We hebben het dan over vermindering tot een redelijke loop- en/of fietsafstand. Ook moet er sprake zijn van een (langdurige) ondersteuningsvraag

U krijgt geen urgentieverklaring wanneer:

 • er geen sprake is van een noodsituatie;
 • de situatie door eigen toedoen is ontstaan;
 • er sprake is van een relatiebreuk/scheiding;
 • de woning te klein is;
 • er sprake is van overbewoning;
 • u te weinig inkomen heeft voor het levensonderhoud;
 • u binnen twee jaar na een eerder afgegeven urgentie opnieuw een aanvraag wil indienen.

Hoelang gaat het duren?

Na het indienen van de complete aanvraag zal de Toetsingscommissie van de gemeente binnen 8 weken na de aanvraag een beslissing nemen.

Als de urgentie wordt toegekend is deze geldig voor drie maanden. Bij de urgentie hoort een zoekprofiel. Het zoekprofiel geeft aan welke woonruimten voor u passend worden gevonden. De urgentie geldt dus niet voor alle woningen, en alleen voor het meest eenvoudige woningtype die nodig is om het huisvestingsprobleem op te lossen.

U moet zelf reageren op woningen die passen binnen het zoekprofiel. Ook als deze woningen in de regio Haaglanden zijn.

Reageert u actief en lukt het niet om binnen drie maanden een woning te vinden? Dan kunt u binnen 2 weken na afloop van de urgentie een aanvraag doen voor een eenmalig bemiddelingsaanbod. Daarna komt u 2 jaar niet in aanmerking voor een urgentieverklaring.

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van een aanvraag urgentieverklaring zijn vastgesteld op € 73,10. Deze kosten kunnen niet retour worden gevraagd na een besluit van de Toetsingscommissie.

Tarief 2024

Bezwaar

Wordt uw aanvraag voor een urgentieverklaring afgekeurd? Het is dan mogelijk om bezwaar te maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Dit kan binnen 6 weken na de beslissing. Daarna kunnen we uw bezwaar niet meer in behandeling nemen.

Contact

U vraagt een urgentieverklaring aan bij de gemeente.